Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.11.2018/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 207

19.11.2018

 

Uusimaa-ohjelman 2.0 toimeenpanosuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma 2019-2020 tiedoksi

 

577/07.00.00.01/2018

 

MHS 19.11.2018 § 207

 

Tiivistelmä

Uusimaa-ohjelman 2.0 toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2020 sekä rahoitussuunnitelma 2019-2020 on asiakirja, jossa kuvataan keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hankkeet ja toimenpiteet. Lisäksi se kuvaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen painopisteet ja ottaa kantaa EU:n rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisten teemojen hankehakuihin. Toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 29.10.2018.

 

Asian taustat

ALKE-lain (7/2014) mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot mm. alueen päätettävissä olevasta kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös MYR:n kannanoton rakennerahasto-ohjelmien valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista sekä alueen osallistumisesta niihin. Samalla voidaan ottaa kantaa valtakunnallisten teemojen yhteensovitukseen maakuntaohjelmaan ja alueella toteutettavaan rakennerahastotoimintaan sekä määritellä alueen näkökulmasta valtakunnallisista hankesuunnitelmista tärkeimmät.

Toimeenpanosuunnitelman runkona toimii Uusimaa-ohjelman 2.0 strategiset painopisteet:

1. Hyvinvoiva ja osaava ihminen

2. Menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä

3. Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta.

Uusimaa-ohjelman ja rakennerahasto-ohjelman ohella keskeinen toimintaa ohjaava instrumentti on Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia. Näiden välineiden avulla maakunnan yhteistyöryhmä suuntaa alueen kehittämistoimenpiteitä ja rahoitusta yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin.

 

Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain ja sen toimeenpanosuunnitelma päivitetään vuosittain. Valmistelusta vastaavat yhteistyössä Uudenmaan liitto ja Uudenmaan ELY-keskus. Työssä on mukana myös ohjelman rahoittajia ja toteuttajia sekä alueen kehittämiseen osallistuvia toimijoita. Toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 sekä rahoitussuunnitelma 2019-2020 on koottu syksyn 2018 aikana Uudenmaan liitossa ja se on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 29.10.2018.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Uusimaa-ohjelman 2.0 toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 sekä rahoitussuunnitelman 2019-2020.

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2993

 

Valmistelija:

Ulla-Mari Karhu 044 353 3017

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi Uusimaa-ohjelman 2.0 toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 sekä rahoitussuunnitelman 2019-2020.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa