Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2018/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 198

19.11.2018

Maakuntavaltuusto

§ 46

11.12.2018

 

Uudenmaan liiton aluesuunnittelun ja maakuntakaavoituksen tilannekatsaus

 

MHS 19.11.2018 § 198

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitossa on käynnissä Uusimaa-kaavan 2050 valmistelu. Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa.

 

Kaavaluonnos on nähtävillä ja lausunnoilla loka-marraskuussa 2018. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä Uusimaa-kaavan vuonna 2019.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uusimaa-kaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäin on

vuodessa 2050. Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa. Suunnittelualueena on koko Uusimaa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä Uusimaa-kaavan vuonna 2019 ja että voimaan tullessaan Uusimaa-kaava kumoaa kaikki nyt voimassa olevat maakuntakaavat.

 

Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineisto oli nähtävillä ja lausunnoilla

27.2.-13.4.2018. Valmisteluaineistosta saadun palautteen perusteella hallitus päätti kesäkuussa lisätä kaavan aikatauluun seutujen luonnosten nähtävilläolo- ja lausuntokierroksen kuitenkin siten, että kaavan kokonaisaikataulua ei muutettu. Saadun palautteen pohjalta hallitus myös linjasi merkittävimmät toimenpiteet seutujen vaihekaavojen luonnosten viimeistelyä varten. Uusimaa-kaavan vuorovaikutus on jatkunut aktiivisena koko vuoden 2018 ajan, mm. seutujen poliittisten ohjaustoimikuntien ja asiantuntijaryhmien kokouksien sekä muiden sidosryhmien tapaamisten ja tilaisuuksien muodossa.

 

Seutujen kaavoja ohjaavan rakennesuunnitelman, valmisteluaineiston, siitä saadun palautteen sekä vuorovaikutuksen ja hallituksen linjaamien toimenpiteiden perusteella valmisteltiin valmisteltiin seutujen kaavojen luonnosten periaatteet hallituskäsittelyitä varten. Elokuun kokouksessa hallitukselle esiteltiin ja se merkitsi tiedoksi periaatteet teemoista: ympäristön voimavarat ja vetovoima, energia ja yhdyskuntatekninen huolto sekä puolustusvoimien alueet. Syyskuun kokouksessa hallitukselle esiteltiin ja se merkitsi tiedoksi periaatteet kaavan muista teemoista: kasvun kestävä ohjaaminen, liikkuminen ja logistiikka sekä elinkeinot ja kauppa.

 

Syyskuun kokouksessa hallitukselle esiteltiin lisäksi Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksen kokonaisuus, joka koostuu oikeusvaikutteisesta kaavakartasta, oikeusvaikutteisesta liitekartasta, oikeusvaikutteisista merkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavaratkaisuja selventävästä kaavaselostuksesta liitekarttoineen. Hallitus päätti, että Uusimaa kaavan luonnos voidaan kaava-aineiston viimeistelyn jälkeen asettaa nähtäville ja lähettää lausunnoille syksyllä 2018. Uusimaa-kaavan luonnos oli nähtävillä 8.10.-9.11.2018. Kaavan lausuntoaika jatkuu marraskuun loppuun asti.

 

Nähtävillä oleva Uusimaa-kaavan luonnos koostuu kolmen seudun vaihekaavoista, jotka laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Seutujen kaavoja ohjaa Uudenmaan rakennesuunnitelma, jossa esitetään kokonaiskuva Uudenmaan aluerakenteesta vuonna 2050. Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisellä tasolla alueet, joille maakunnan kasvu voisi sijoittua kestävästi, liikenne- ja keskusverkon sekä viherrakenteen pääelementit. Rakennesuunnitelma on oikeusvaikutukseton, seutujen kaavoja ohjaava taustavisio.

 

Kaavan aikataulun ja työsuunnitelman mukaisesti kaavasta saatu palaute käsitellään ja se viedä tiedoksi hallitukselle vuoden 2019 alussa, jolloin hallitus linjaa saadun palautteen ja muun vuorovaikutuksen pohjalta kaavaehdotuksen valmistelun periaatteet.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • merkitä aluesuunnittelun ja maakuntakaavoituksen tilannekatsauksen tiedoksi

  • viedä tilannekatsauksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

 

Valmistelija:

Kaarina Rautio 046 858 8890

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • merkitä aluesuunnittelun ja maakuntakaavoituksen tilannekatsauksen tiedoksi

  • viedä tilannekatsauksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

Maakuntavaltuusto 11.12.2018 § 46

Aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva antaa kaavoituskatsauksen.

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää merkitä aluesuunnittelun ja maakuntakaavoituksen tilannekatsauksen tiedoksi.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti merkitä aluesuunnittelun ja maakuntakaavoituksen tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa