Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2018/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 200

19.11.2018

Maakuntavaltuusto

§ 49

11.12.2018

 

Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan laadinnan käynnistäminen, mallinnus keinoista miten hiilineutraalius voidaan saavuttaa

 

581/07.00.04.00.02/2018

 

MHS 19.11.2018 § 200

 

Tiivistelmä

Maakuntavaltuutetuille järjestetään kokouksen yhteydessä työpaja, jossa he voivat tutustua kuntiensa päästöjen kehitykseen vuodesta 1990 vuoteen 2016. Heillä on myös mahdollisuus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämää työkalua käyttäen kokeilla, mitä toimenpiteitä kunnissa täytyy tehdä 80 prosentin päästöleikkauksiin pääsemiseksi.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyessään Uusimaa-ohjelman 2.0 ottaa Uudenmaan tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on erittäin haastava, mutta ilmastopaneelin mukaan ei kuitenkaan vielä Suomen osalta edes riittävä, kun pyrimme välttämään ilmastomuutoksen aiheuttamat ongelmat ja saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen ja IPCC:n raportin mukaisen tavoitteen pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

 

Uudenmaan liitto laati neljä vuotta sitten Uudenmaan hiilineutraalitiekartan vuoteen 2050 hyödyntäen konsulttina Gaia Consulting oy:tä. Siinä esitetyillä toimenpiteillä jäätiin silloin vielä vuoteen 2050 mennessä tavoitteesta. Nyt kun tavoitevuosi on aikaistettu vuoteen 2035, on tarpeen löytää uusia entistä tehokkaampia toimenpiteitä tavoitteeseen pääsemiseksi. Tässä työssä yhteistyö kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on avainasemassa.

 

Aikaistetun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Uusimaa-ohjelman ensimmäisenä toimenpiteenä on uuden hiilineutraali -tiekartan laadinta, jossa määritellään tarkempi ja realistinen ohjelma tähdäten vuoteen 2035. Lisäksi ohjelmassa esitettiin, että tiekarttaa varten liitto tilaa tutkijoilta mallinnuksen keinoista, miten hiilineutraalius voidaan saavuttaa.

 

Helsingin seudun kunnat ovat käyttäneet tehokkaiden ja riittävien toimenpiteiden arvioimiseksi HSY:n laatimaa Ilmastoveivi -työkalua. SYKE:n koordinoiman HINKU foorumin hiilineutraaliutta tavoittelevia kuntia Uudellamaalla ovat tähän mennessä Porvoo, Hyvinkää, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo. HINKU kuntia varten on puolestaan SYKE kehittänyt vastaavan oman exel-pohjaisen työkalun toimenpiteiden arvioimiseksi, mutta toistaiseksi vain Kirkkonummi on sen tilannut käyttöönsä. Koko Uuttamaata koskevan hiilineutraalius tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaikkien kaupunkien ja kuntien osalta mahdollisimman tuore yhteismitallinen käsitys tarvittavista toimenpiteistä.

 

Liitto on tilannut SYKE:ltä selvityksen Uudenmaan kaupunkien ja kuntien päästöjen kehityksestä vuodesta 1990 ja 2007 vuoteen 2016, josta on saatavissa tuoreimmat tiedot, sekä siihen liitetyn arviointityökalun ("tiekartan") potentiaalisista toimista, mitä prosentin päästövähennykset voisivat kaupungissa ja kunnassa edellyttää.

 

Kokouksen yhteydessä järjestettävässä työpajassa valtuutetut voivat työkalua käyttäen kokeilla, mitä toimenpiteitä alueen kunnissa täytyy tehdä 80 prosentin päästöleikkauksiin pääsemiseksi. Saatavan aineiston pohjalta käynnistetään suunnittelu ja keskustelu kustannustehokkaimmista tavoista saavuttaa hiilineutraalius Uudellamaalla.

 

Kaupungit ja kunnat ovat yritysten ja kiinteistön omistajien ohessa avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Uudenmaan liiton rooli on ensi sijassa tukea ja tuottaa tietoa oikeiden ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden löytämiseksi ja valitsemiseksi. Monet kaupungit ja kunnat ovat tehneet ja tekemässä ilmastostrategioita, tiekarttoja ja toimenpideohjelmia hiilineutraaliustavoitteittensa toteuttamiseksi. Uudenmaan tiekartta pohjautuu näihin sekä kokoaa yhteisiä toimenpiteitä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • merkitä tiedoksi Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen

  • viedä Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen tiedoksi maakuntavaltuustolle

  • järjestää maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä valtuutetuille tilaisuuden tutustua SYKE:n laatimaan työkaluun ja kokeilla millaisia keinoja kunnalla voi olla hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 5752993

 

Valmistelija:

Olli Pekka Hatanpää 050 5875508

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • merkitä tiedoksi Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen

  • viedä Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen tiedoksi maakuntavaltuustolle

  • järjestää maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä valtuutetuille tilaisuuden tutustua SYKE:n laatimaan työkaluun ja kokeilla millaisia keinoja kunnalla voi olla hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

Maakuntavaltuusto 11.12.2018 § 49

Suomen Ympäristökeskuksesta Johannes Lounasheimo esittelee asian valtuutetuille. Aineisto löytyy: linkki

 

Esittelyn jälkeen valtuutetuille järjestetään tilaisuus tutustua SYKE:n laatimaan työkaluun ja kokeilla millaisia keinoja kunnalla voi olla hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää merkitä tiedoksi Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti merkitä tiedoksi

  • Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen

  • esittelyn SYKE:n laatiman työkalun hyödyntämismahdollisuuksista kunnan hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

  •  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa