Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 222

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 222

17.12.2018

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2011-2027 valmistelun käynnistäminen ja alueellisen valmistelun organisointi tiedoksi

 

463/07.00.01.01/2018

 

MHS 17.12.2018 § 222

 

Tiivistelmä

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2017 valmistelu on käynnistynyt kansallisella tasolla työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Ohjelmatyötä valmistellaan alueilla ja ministeriössä. TEM on pyytänyt maakuntien liittoja käynnistämään alueellisen valmistelun alueellaan yhdessä ELY-keskusten ja muiden tärkeimpien kumppaneiden kanssa.

 

Alueellista valmistelua tehdään Itä- ja Pohjois-Suomi (IP) yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi (ELSA) yhdessä. Kummallekin suuralueelle on muodostettu valmisteluryhmä ja maakuntajohtajat ovat sopineet valmistelua koordinoivista maakunnan liitoista. Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelun vetovastuu on Uudenmaan liitossa. Saatetaan maakuntahallituksen tiedoksi ohjelmavalmistelun tilanne ja organisoituminen.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Euroopan komissio hyväksyi keväällä 2018 ehdotuksen EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja antoi ehdotusta täsmentäviä lainsäädäntöehdotuksia, joilla ohjattaisiin EU:n koheesiopolitiikkaa uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Suomen tavoitteena on varmistaa koheesiopolitiikan painopisteen siirtäminen entisestään EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisia arvoja tukevaan suuntaan.

 

Uuden rakennerahastokauden 2021-2027 ohjelmatyön valmistelu kansallisella tasolla on käynnistynyt työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Ohjelmatyötä valmistellaan alueilla ja ministeriössä. TEM vastaa lopullisista ohjelmatyön ehdotusten laatimisesta ja yhteensovittamisesta lausuntomenettelyä ja hyväksymistä varten.

 

Ministeriö on kirjeessään (TEM 1845/09.02.02/2018) pyytänyt maakuntien liittoja käynnistämään alueellisen valmistelun alueellaan yhdessä ELY-keskusten ja muiden tärkeimpien kumppaneiden kanssa. Alueellista valmistelua tehdään Itä- ja Pohjois-Suomi (IP) yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi (ELSA) yhdessä. Valmistelusta kahdella alueella vastaavat alueen maakunnan liitot yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien sekä alueen kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa.

 

Maakuntajohtajat ovat sopineet valmistelua koordinoivista maakunnan liitoista. Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelun koordinaatio on Uudenmaan liitossa, ja valmistelun yhteyshenkilöksi on nimetty ohjelmajohtaja Tiina Huotari. Valmistelua koordinoiva liitto pitää aktiivisesti yhteyttä niin alueensa muihin liittoihin, ELY-keskuksiin ja TEM:iin kuin muihinkin valmistelukumppaneihin.

 

TEM:n ohjeen mukaisesti kummallekin suuralueelle on muodostettu valmisteluryhmä. Uudenmaan liitto on kutsunut koolle ELSA-alueen valmistelutyöryhmän. ELSA-alueen kokoavan työryhmän taustalla tapahtuu myös alueellista ja maakunnallista valmistelua. Taustatyöryhmiksi on perustettu Etelä-Suomen valmisteluryhmä ja Uudenmaan maakunnallinen työryhmä, joiden koolle kutsujana Uudenmaan liitto toimii. Uudellamaalla valmistelutyötä tehdään kumppanuudessa maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kanssa.

 

Asian taustat

 

Kokouksessaan 20.8.2018 maakuntahallitus päätti hyväksyä Uudenmaan liiton kannanoton komission esitykseen EU:n tulevasta rahoituskaudesta. Todettiin, että

 

  • on tärkeää, että EU:n koheesio- ja rakennerahastopolitiikka jatkuu koko EU:n alueella, myös kehittyneillä alueilla ja että siihen osoitetaan riittävät resurssit

  • EU:n komission ehdottamat temaattiset painopisteet tukevat hyvin Uudenmaan maakuntastrategian, Uusimaa 2.0:n ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian teemoja

  • EAKR-rahoituksen kansallinen kohdentaminen kestävään kaupunkikehittämiseen komission ehdotuksen minimitasoa (6 %) suurempana on Helsinki-Uudenmaan näkökulmasta tärkeää

  • EU:n komission esitystä rajat ylittävien ohjelmien lakkauttamisesta merirajoilla ei tule hyväksyä

  • EAKR:n teknisen tuen osuutta ei tule laskea nykyisen ohjelmakauden tasosta (3 %).

  • myös muilta osin hallinnon purkaminen ja sääntelyn vähentäminen ovat tervetulleita.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun käynnistämisen ja alueellisen valmistelun organisoinnin.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2993

 

Valmistelija:

Tiina Huotari 040 041 8029

 

Käsittely:

Johtaja Juha Eskelinen ja maakuntajohtaja Ossi Savolainen selostivat alueellisen valmistelun organisoinnin nykytilannetta maakunnan liittojen kesken.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun käynnistämisen ja alueellisen valmistelun organisoinnin.

 

Merkittiin kokouksessa saatu lisäinformaatio tiedoksi.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa