Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 216

17.12.2018

 

Seudullisen matkailuneuvonta- ja markkinointiyhteistyösopimuksen hyväksyminen

 

661/07.00.04.00.01/2018

 

MHS 17.12.2018 § 216

 

Tiivistelmä

Helsinki-Vantaan lentoaseman neuvontapisteen toiminnan jatkuminen nykytasolla ja edelleen kehittäminen on tärkeää Uudenmaan alueen vetovoimaisuuden ja matkailuelinkeinon kehittämisen kannalta. Markkinointia hoidetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Business Finland/Visit Finlandin, Uudenmaan liiton ja Finavian kanssa.

 

Seudullisen matkailuneuvonta- ja markkinointiyhteistyösopimuksen uudistamista esitetään vuosille 2019-2020, vuosikustannus on 70 000 euroa. Rahoitusosuus kohdentuu kokonaisuudessaan seudullisen matkailuneuvonnan ylläpitoon, matkailumarkkinointitoimiin ja yhteistyön koordinointiin maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Pääkaupunkiseudun matkailun kehittämisohjelman tuloksena Helsinki-Vantaan lentoasemalle avattiin elokuussa 2009 seudullinen matkailun neuvontapiste, joka palvelee matkailijoita seudulliseen sekä myös Suomeen liittyvissä kysymyksissä. Seudullinen matkailuneuvontapalvelu ja markkinointiyhteistyö on jatkunut 10 vuotta ja sitä kehitetään edelleen muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Uusimaa on Suomen johtava ja vahvin maakunta matkailun vetovoimaltaan, kysyntäpotentiaaliltaan ja saavutettavuudeltaan, lähes 6,1 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä vuonna 2017. Pääkaupunkiseutu on maamme merkittävin matkailualue reilulla 5,3 miljoonalla rekisteröidyllä yöpymisellä ja Helsinki-Vantaan lentokenttä jatkaa kasvuaan nyt jo liki 19 miljoonalla matkailijalla.

 

Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision 2050 sekä painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tulevalle ohjelmakaudelle 2018-2021. Ohjelma on toiminut myös pohjana tulevaisuudessa aloittavan uuden maakunnan strategia- ja visiotyössä. Maakuntaohjelmassa matkailu on huomioitu paitsi luonnon, virkistyksen ja saavutettavuuden näkökulmasta niin myös yhtenä maakuntaidentiteetin kehittämisen asiana kansainvälisestikin.

 

Seudullisen neuvontapalvelun sopimuskumppaneina ja rahoittajina ovat toimineet Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan liitto ja Business Finland/Visit Finland (aiemmin Visit Finland, entinen Matkailun edistämiskeskus). Toimintaa operoi Helsinki Marketing (aiemmin Helsingin Markkinointi Oy, entinen Helsingin Matkailu Oy). Rahoittajat ovat kuuluneet Finavian ohella ohjausryhmään, joka on ohjannut ja valvonut neuvontapisteen toimintaa. Vuoden 2017 alusta käyttöön otettiin uusi kumppanuusmalli, missä lentoaseman kumppanuuteen sisällytettiin myös Daytrips from Helsinki -esite sekä #Helsingintekijät -verkoston jäsenyys. Muutoksen ja tehostetun kumppanimyynnin ansiosta lentoaseman i-pisteen rahoitustilanne sekä näkyvyys paranivat merkittävästi. Muun muassa Slush -tapahtuman badge claim -piste on sijainnut neuvontapisteellä.

 

Matkailuneuvontakonseptin uudistus on tapahtunut asiakaslähtöisesti ja merkittävänä asiana nähdään palvelu erityisesti matkailijoiden saapumispisteissä, joita ovat lentoaseman lisäksi myös päärautatieasema ja satamat, Stockmannin tavaratalo sekä liikkuvaa neuvontaa (Helsinki Helpit) sesonkiaikoina Helsingin keskustassa, satamissa, lentokenttäjunissa ja suurtapahtumissa. Uudistuksen myötä Helsinki Marketing esitti, että Helsinki-Vantaan lentoaseman neuvontapisteen erillisrahoituksesta luovutaan ja kohdistetaan rahoitus jatkossa Helsinki Marketingin tarjoamaan seudulliseen matkailuneuvontaan kaikissa nykyisissä matkailuneuvontapisteissä.

 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla (T2) on alkamassa suuret muutostyöt, jotka vaikuttavat myös matkailuneuvontapisteen toimintaan. Tässä uudistuksessa matkailuneuvontapisteen kehityksestä vetovastuu on Helsinki Marketingilla ja suunnittelutyö tehdään kiinteässä yhteistyössä rahoittajien ja Finavian kanssa, joka vastaa myös väistötilojen muutoskustannuksista T2 aulassa.

 

Vuoden 2019 alusta aloittaa pääkaupunkiseudun matkailufoorumi, joka korvaa aiemmin kokoontuneen ohjausryhmän. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja siinä käsitellään seudullinen matkailuneuvonnan palvelun lisäksi tutkimusta ja tilastointia sekä seudullisen kehittämisen hankkeita. Foorumin vetovastuu on Helsingin kaupungin kanslian elinkeino-osastolla. Uudenmaan liitto osallistuu foorumin toimintaan muiden rahoittajien kanssa.

 

Asian taustat

Uudenmaan liiton matkailuneuvonta- ja markkinointiyhteistyösopimukset olivat toistaiseksi voimassa olevia vuosina 2009-2017. Vuoden 2018 alusta sopimus tehtiin yksivuotisena ennakoiden maakuntauudistuksen alkuperäistä toteutumisaikataulua 1.1.2019.

 

Seudullisen matkailuneuvonnan muiden rahoittajien sopimukset ovat edelleen toistaiseksi voimassa olevat:

 

Espoo

40 000 € /vuosi

Vantaa

40 000 € / vuosi

Business Finland/Visit Finland

40 000 € / vuosi

 

Helsinki Marketing rahoitusmalli on muuttunut siten, että kaupunki maksaa vuosittaisen avustuksen yhtiön toimintaan Helsingin rahoitusosuuden ollessa 381 600 euroa.

 

Uudenmaan liitto pitää tärkeänä matkailuneuvonta- ja markkinointiyhteistyösopimuksen uudistamista vuosille 2019-2020 maakunnallisen yhteistyön koordinoinnin ja kehittämisen vuoksi. Sopimuksen vuosikustannus 70 000 euroa ja se tehdään kaksivuotisena ennakoiden maakuntauudistuksen nykyistä aikataulua.

 

Liiton rahoitusosuus kohdentuu kokonaisuudessaan seudullisen matkailuneuvonnan ylläpitoon, matkailumarkkinointitoimiin ja yhteistyön koordinointiin maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti. Liiton jäsenkunnat saavat 10 prosentin alennuksen matkailuneuvonnan kumppanuudesta, johon sisältyy esitepaikka ja näkyvyys lentoasemalla, keskustassa ja näkyvyys Daytrips from Helsinki -esitteessä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen seudullisesta matkailuneuvonnasta ja markkinointiyhteistyöstä vuosille 2019-2020 yllä selostusosassa mainituin perusteluin.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2993

 

Valmistelija:

Tarja Koistinen 044 352 2070

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen seudullisesta matkailuneuvonnasta ja markkinointiyhteistyöstä vuosille 2019-2020 yllä selostusosassa mainituin perusteluin.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa