Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 217

17.12.2018

 

LIFE-IP on climate change mitigation- Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland / CANEMURE -hankkeen perustaminen

 

MHS 17.12.2018 § 217

 

Tiivistelmä

 

CANEMURE -hankeen tarkoituksena on toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia osahankkeita hankkeen ydinalueilla, vahvistaa ilmastonmuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. CANEMURE -hanke on SYKE:n vetämä kuuden vuoden ja 20 miljoonan euron LIFE ip hanke. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on yli 20 osatoteuttajaa. SYKE:n, LUKE:n, FMI:n ja Uudenmaan liiton lisäksi Uudeltamaalta Hyvinkää, Lohja, Helsinki, Porvoo ja Tammisaaren Energia. LIFE-ip hankeessa on vain suomalaisia partnereita. Hankkeen tarkoituksena on edistää alueellista ilmastotyötä sekä alueellisten hiilineutraalitiekarttojen laatimista ja toteuttamista.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uusimaan osuus hankkeessa on mm. alueellisen toimeenpanon ja yhteistyön edistäminen sekä tiekartan laatiminen kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehtävinä on lisäksi vaikuttaminen

alueen päätöksentekoon ja tietoisuuden lisääminen, toimijoiden aktivoiminen yhteistyöhön; mm. vuosittaiset alueelliset tilaisuudet, alueen toimien dokumentointi ja hankkeiden seuranta, rahoituksen mobilisointi ja uusien hankkeiden synnyttäminen, alueellisen toteutuksen suunnittelu jatkossa sekä käytännön neuvonta erityisesti alueen edelläkävijäkunnille (HINKU), jotka eivät ole CANEMURE:n hyödynsaajia. Työtä on tarkoitus tehdä läheisessä yhteistyössä ELY-keskuksen, HSY:n ja HSL:n kanssa.

 

Lisäksi Uusimaa saa hiilineutraalitiekartan laatimiseensa työkaluja, palveluita ja arviointeja SYKEn, LUKEn ja muiden tutkimuslaitosten muodostamalta palvelukeskukselta.

 

Saatava tuki tulee osittain käyttää täydentävän työvoiman palkkaamiseen hankeeseen, verkostoitumistilaisuuksien järjestämiseen, pilotointien tai selvitysten laatimiseen. Hanke tuo siten lisäresurssia Uusimaa hiilineutraalitiekartta 2035 työhön samalla kun hankkeen yhteydessä kansallisesti lisätään ilmastotyön tietopohjaa.

 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää.

 

Hankkeen rahoitus

 

Uusimaan osuus hankkeesta on yhteensä 600 000 eli projektin suuruus on vuosittain 100 000 euroa, johon liitto saa jälkirahoitteisesti EU:n LIFE-IP rahoitusta 50 prosenttia. Liiton oma panostus hankkeessa sisältää projektipäällikön osa-aikaisen työpanoksen (40%).

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • että Uudemaan liitto osallistuu LIFE-IP on climate change mitigation- Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland / CANEMURE -hankkeeseen

  • perustaa Uudenmaan LIFE-IP on climate change mitigation- Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland / CANEMURE -hankkeen

  • velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 405 752 993

 

Valmistelija:

Olli Pekka Hatanpää 050 587 5508

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • että Uudemaan liitto osallistuu LIFE-IP on climate change mitigation- Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland / CANEMURE -hankkeeseen

  • perustaa Uudenmaan LIFE-IP on climate change mitigation- Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland / CANEMURE -hankkeen

  • velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa