Vuosi 2019  
15.01.2019
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, ARKKI, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttamisen tarvittava erikoisasiantuntijan tuki (Gofore)
15.01.2019
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Tietoturvakonsultointi, vaihe II (Citrus)
11.01.2019
Asiantuntijapalvelun hankinta; Suun terveydenhuollon konsultointipalvelut
11.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
10.01.2019
Päätös 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen (ITI) EAKR-haun toteuttamista
10.01.2019
Asiantuntijapalvelun hankinta; Kehittämispäällikkö-palvelut Uudenmaan liiton henkilöstoasioissa
10.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; HUS Tukipalvelut
09.01.2019
Maakuntajohtajan hankintapäätöksen §3/2019 muuttaminen; Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palveluiden valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Koordinaatiojohtaja, sote-järjestäminen
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallinnon valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ruotsinkielisten palveluiden selvityshenkilö
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Palvelussuhdeasioiden valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-liikelaitoksen valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Kustannuslaskennan valmistelija
08.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankejohtaja, palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus
07.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Osallisuusvalmistelija
07.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; TKIO-projektipäällikkö
07.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelujen valmistelija
07.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; LANUPE-integraation projektipäällikkö
07.01.2019
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Strategiajohtaja

Vuosi 2018  
20.12.2018
Uudenmaan liiton kansainvälisten asioiden sidosryhmätilaisuus 9.2.2019, Salpausselän kisat, Lahti
20.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; hankejohtaja, liikelaitoksen valmistelu, Helsinki
20.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
20.12.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta; ICT-hanke, TOSI-projekti, Uudenmaan alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirtosuunnitelmien tietojärjestelmäkohtaisen tehtävälistauksen laadinta
20.12.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta; ICT-hanke, TOSI-projekti, Effica/Lifecare -asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirtosuunnitelmien laadinta Uudenmaan maakunnan käyttöön
20.12.2018
Asiantuntijapalvelun hankkiminen; Uusimaa2019 ICT-hankkeen integraatioiden järjestelmäarkkitehti
20.12.2018
EAKR rahoituspäätös / Hyvinvointi ja puhdas elinympäristö (HYPE) - suomalais-japanilaisten yhteistyömallien / Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (Päijät-Häme)
20.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; HUS Logistiikka
20.12.2018
Xinova LLC Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO057 Disruption muotoilu: Virtuaalivoimala Suomen kasvukäytävälle
20.12.2018
Sitowise Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO058 CaaS Suomen Kasvukäytävällä
20.12.2018
Valpastin Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO059 Viisaan liikkumisen Roadshow Kasvukäytävän työpaikoille
20.12.2018
Senaatti-kiinteistöt Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO062 Asema-alueiden kehittämisen toimintamalli
20.12.2018
Hämeen maakuntaliitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO056 Bio- ja kiertotalouden toimijaselvitys Kanta-Hämeessä
20.12.2018
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO060 Fiksu Assa -esittelyvideo
20.12.2018
Espoon kaupunki Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO061 Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI pilotointien laajentaminen
19.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TOSI-projekti, Uudenmaan maakunnan asukkaan digitaalisten palveluiden arkkitehtuurisuunnittelutyö (Tieto Finland Oy)
19.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan Asiakaslaskutuksen ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja integraatioiden valmisteluun liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe II (Tieto Finland Oy)
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Osallisuusjohtaja
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Osallisuusvalmistelija
19.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Toimistosihteeri
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP teknologian Cloud kauppapaikka -ympäristön käyttöönotto (Crayon Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP teknologian Hyperion Cloud ympäristön käyttöönotto (Crayon Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi, ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan kassanhallinnan toteutuksen asiantuntijapalvelun hankinta (Analyste Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja integraatioiden toteuttamiseen liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe III (Tieto Finland Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan Henkilöstöhallinnon työajanhallinta ratkaisun jatkosuunnittelu ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe V (CGI Finland Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP teknologia ratkaisun jatkosuunnittelun, toimeenpanoon ja ympäristön totetutukseen liittyvän asiantuntijatyön, vaihe V (Hewlett-Packard Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP henkilöstöhallinnon ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön pilotointiin liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe V (CGI Finland Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP henkilöstöhallinnon käyttöoikeushallinta ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön toteutukseen liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe IV (CGI Finland Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Integraatio teknologia ratkaisun jatkosuunnittelun, toimeenpanoon ja ympäristön pilotointiin liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe I (Hewlett-Packard Oy)
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti Maakunnan hallinnon ERP Henkilöstöhallinnon palkanlaskentaratkaisun jatkosuunnittelu ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe V (CGI Finland Oy)
18.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ympäristöterveydenhuollon vastuuvalmistelija
18.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Juristi
18.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen selvityshenkilö
18.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
18.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Konsernisuunnittelun ratkaisun jatkosuunnittelun, toimeenpanon ja ympäristön pilotointiin liittyvän asiantuntijatyöt, vaihe V (Hewlett-Packard Oy)
17.12.2018
Uudenmaan liiton henkilökunnan, luottamushenkilöiden sekä Uusimaa2019-hankkeen joululahjahankinnat 2018
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP toiminnaisuuksien muutoksien ja räätälöintien suunnittelu ja toteutus, vaihe V
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP teknologian jatkosuunnittelu ja teknologia ympäristön pilotointi sekä ERP PMO toiminnon ylläpitäminen, vaihe V
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP Taloushallinnon ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön pilotointiin liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe V
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP Henkilöstöhallinnon ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön totetukseen liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe V
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP Materiaalihallinnon ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön pilotointiin liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe V
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP käyttöoikeushallinnon ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön pilotointiin liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe V
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP Taloushallinnon ratkaisun jatkosuunnitteluun, toimeenpanoon ja ympäristön toteutukseen liittyvät asiantuntijatyöt, vaihe V (Tieto Finland Oy)
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP Materiaalihallinnon ratkaisun jatkosuunnittelu,vaihe IVB (Crayon)
17.12.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon integraatiojärjestelmän ratkaisun jatkosuunnittelun, toimeenpanon ja ympäristön pilotointiin liittyvän asiantuntijatyöt, vaihe I
10.12.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Tukipalveluiden valmistelutehtävät
10.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankintatoimen projektipäällikkö
04.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija
04.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-hankejohtaja
04.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-arkkitehti
04.12.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
03.12.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Uudenmaan sote-liikelaitoksen valmistelun väliarvio
03.12.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Muutosjohtajien neuvonantajatehtävän jatko
30.11.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta; Johtava asiantuntija, kokonaisarkkitehtuuri
30.11.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Elinvoimatoimialan valmistelija
30.11.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-liikelaitoksen vammaispalvelujen projektipäällikkö
30.11.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla
30.11.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
30.11.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-liikelaitoksen valmistelija
29.11.2018
Vantaan kaupungin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO055 Aviapolis - Liikennelabran virallinen yritysalue
19.11.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta; Uudenmaan liiton skenaariot
19.11.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon ERP teknologian Cloud-lisäympäristö
14.11.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-liikelaitoksen valmistelija
09.11.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TIETOTURVA-projekti, Maakunnan tietojärjestelmäkokonaisuuden toteutus
09.11.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ARKKI-projekti, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttamisen asiantuntijatuki
07.11.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta; Discovery-projektin tilaaminen maakunnan verkkopalvelun esimäärittelyyn
06.11.2018
Vediafi Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO050 Vedia CaaS Pohjoisella Kasvuvyöhykkeellä (CaaS-E18)
06.11.2018
Espoon kaupunki Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO054 Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI
06.11.2018
EAKR rahoituspäätös / LIITO - Digitaaliset liiketoimintamallit / Teknologiakeskus TechVilla Oy (Uusimaa)
02.11.2018
Tutkimus alueliikkuvuudesta Suomen kasvukäytävällä
02.11.2018
PBI Research Institute Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO053 Lyhyen merirahdin digitaalisen koordinoinnin pilotointi
02.11.2018
Hämeenlinnan kaupunki Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO052 5G-selvitys Suomen kasvukäytävällä Moreeni-Rastikankaan alueella
02.11.2018
Hämeenlinnan kaupunki Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO051 Joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys Hämeenlinnan seudulla
02.11.2018
Imatran seudun kehitysyhtiö Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO048 Rajanylittäjät asiakkaiksi
31.10.2018
Järjestelmäkameran hankkiminen Uusimaa2019-hankkeen viestintään
31.10.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Pelastustoimen selvityshenkilö
31.10.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Pelastustoimen selvityshenkilö
31.10.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Pelastustoimen selvityshenkilö
29.10.2018
Tikkurilan ja Porvoon välisen kaupunkiradan esiselvitys
24.10.2018
Päätös Etelä-Suomen EAKR-haun toteuttamisesta
24.10.2018
Kannettavien tietokoneiden hankinta 10 kpl
24.10.2018
Tutkimusraportin tilaaminen; Sisaruusmaakuntayhteistyön mahdollisuudet Kiinan Zhejiangin maakunnan kanssa
24.10.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: tuki sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaiheeseen ja simulointiin: osio 2: simuloinnin toteutus
24.10.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, Maakunnan hallinnon ERP PAAS alustan käyttöoikeus (Crayon Oy)
24.10.2018
Päätöksen §372/2018 oikaiseminen; Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan ERP Tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (TIETO Finland Oy)
24.10.2018
Kielenkääntäjän toimen täyttäminen
22.10.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta; Uudenmaan alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirtosuunnitelmien tietojärjestelmäkohtaisen tehtävälistauksen laadinta
22.10.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TOSI-projekti, Asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirtosuunnitelmien tietojärjestelmäkohtaisen tehtävälistauksen laatiminen (CGI Suomi Oy)
22.10.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta konserniraportoinnin, analytiikan ja johdon raportoinnin kehittämiseen ja tukemiseen
17.10.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Digituen pilotointi -projektin projektipäällikkö
17.10.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Taloussuunnittelija
17.10.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Taloussuunnittelija
24.09.2018
Therafish/Mari Elal Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitushakemus nro AIKO036 Kalastajan App
24.09.2018
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitushakemus nro AIKO047 Kyliltä Kasvukäytävälle - Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla
21.09.2018
Järjestöjen yhteistyöelimen asettaminen
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol / Turku Science Park Oy Ab (6Aika)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Tuote ja palveluvirittämö / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa ja Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä ´RAKIKY´ / Aalto-korkeakoulusäätiö (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / ETKOT - Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) / FinnMedi Oy (6Aika)
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankintatoimen projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallinnon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; TKIO-projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; sosiaalihuollon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: HR-projekti / työsuhdekeskustelut
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Kuivaa asiaa / Työtehoseura ry (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ruotsin kielen opetus hankevalmistelijoille syksyllä 2018
13.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
07.09.2018
Apurahan myöntäminen tieteelliseen tutkimukseen
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelukokonaisuuden projektipäällikkö
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Tietoaltaan laskutusintegraatioiden suunnittelu, pilotointi ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe I
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TEKN-projekti, Maakunnan Microsoft M365 palveluiden käyttö
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Toimistosihteeri
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: TKI-politiikkaohjelman valmistelutyö
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita / Posintra Oy (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti -investointi / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelujen valmistelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Suunnittelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
27.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Muutosjohdon konsultointi
24.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla
23.08.2018
Office 365 kaksivaiheisen tunnistautumisen lisenssihankinta
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Amber - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / AMP - innovaatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Public-Private partnership kiinteistöjen energiatehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sirkka - kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sähkömetanolia energiatehokkaasti / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Prodacapo Costing, Planning ja Region -ratkaisut, FCG)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan innovaatio- ja kumppanuuspalveluiden ratkaisun suunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Gofore)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, ARKKItehtuurit, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja työntuki (Gofore)
20.08.2018
Länsi-Uudenmaan askeleet Sote-järjestelmän uudistamiseen -konsulttityö
20.08.2018
Henkilöstönvuokraus sopimusten siirto -projektiin
16.08.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Effica -tietojärjestelmiä
15.08.2018
Älykäs Uusimaa -filmityöpajan järjestäminen Red Carpet -filmifestivaalilla
13.08.2018
Potential Years of Life Lost (PYLL) -analyysin tilaaminen
13.08.2018
Päätös Sote-virkamieskoordinaatioryhmän alaisten valmisteluryhmien ns. kokemusasiantuntijoiden kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaamisesta
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Xlab - Yhteys yrityksiin / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Uusiutuvien energiaratkaisujen innovaatioalusta / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso ja Uusimaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Ekokompassi Etelä-Suomeen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Designilla uutta elinvoimaa keskustaan / Linnan Kehitys Oy (Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta / Cursor Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KUPARI - Kuitupohohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala ja Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana / HSY (Uusimaa ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) / Suomen ympäristöopisto SYKLI (Häme ja Uusimaa)
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, Microsoft M365 ja D365 palveluhankinta Uudenmaan maakuntavalmistelun Uusimaa2019-hankkeelle
06.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija