Vuosi 2018  
16.01.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun
15.01.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-projektipäällikkö
15.01.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-projektipäällikkö
15.01.2018
Uusimaa2019 -hankkeen hankehallinta, hankesuunnitelmat ja -prosessit
12.01.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun
09.01.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-hankejohtaja
02.01.2018
Asiantuntijapalvelu maakunnan poliittinen johtamisjärjestelmä ja rakenne - aineiston laatimiseksi
02.01.2018
Kallion virastotalon toimitilojen kalustuksen täydentäminen

Vuosi 2017  
21.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun
21.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
21.12.2017
Vantaan kaupunki maakunnan kehittämisrahahakemus nro 17007 UIA hakemuksen valmistelu
20.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallintojohtaja (hankintapäätöksen muutos)
20.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-lakimies
19.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; ICT-projektipäällikkö
19.12.2017
Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta
18.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Alkupolulta kansainvälisiin verkoistoihin: Maahanmuuttajien yritysneuvontamallin luominen- ´MYRNET´/ Suomen Uusyrityskeskukset (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Cleantech-innovaatiosta vientiteollisuudeksi / RotaFlow Systems Oy (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Elokuvauskaluston hankinta / Mr. 47 Grip Services Oy (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / eSporttia-Elektronisen urheilun kansainväliset testaus- ja analysointipalvelut / Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / International workforce for companies / Dream Catcher Oy (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / KasPu-Kasvua puusta / Aalto-korkeakoulusäätiö / Kasvua kansainvälisistä osaajista
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Logistiikkaverstas Goes International / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Pk-yritysten uuden liiketoiminnan luominen kasvun esteet tunnistamalla / Oy Aluekehitys RD (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Suomalaiset pk-yritykset kasvu-uralle kansainvälisten diplomi-insinöörien avulla (SUPKU) / TTY-säätiö (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
15.12.2017
EAKR rahoituspäätös / Talent Hub Kymenlaakso / Cursor Oy (Kasvua kansainvälisistä osaajista)
14.12.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, väliaikaishallinnon asianhallintajärjestelmän perustaminen
11.12.2017
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-palvelutuotannon projektijohtaja (vaativa taso)
11.12.2017
Siivouspalvelun hankkiminen Kallion virastotalon 8. kerroksen toimitiloihin
11.12.2017
Kallion virastotalon toimitilojen kalustuksen täydentäminen
11.12.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TOSI-projekti, CGI:n tuotteiden selvitys- ja suunnittelutyö
11.12.2017
Maakuntauudistuksen ICT -suunnitteluvaiheen työryhmän toimikauden jatkaminen ICT-toteutusvaiheen työryhmänä
11.12.2017
Asiantuntijapalvelu Uusimaa 2019 -hankkeelle Sote-järjestämistoiminnon kolmen työpajan järjestämiseksi
08.12.2017
Käyttösuunnitelman 2018 hyväksyminen
04.12.2017
ESlog-AIKO -hankkeen logistiikkakonsultin tehtävä
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Cleantech-innovaatiosta vientiteollisuudeksi
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Elokuvauskaluston hankinta
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: International workforce for companies
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Pk-yritysten uuden liiketoiminnan luominen kasvun esteet tunnistamalla
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Talent Hub Kymenlaakso
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Alkupolulta kansainvälisiin verkostoihin: Maahanmuuttajien yritysneuvontamallin luominen -´MYRNET´
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: eSporttia - Elektronisen urheilun kansainväliset testaus- ja analysointipalvelut
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: KasPu - Kasvua puusta
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Suomalaiset pk-yritykset kasvu-uralle kansainvälisten diplomi-insinöörien avulla (SUPKU)
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Logistiikkaverstas Goes International
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: International Business Powered by Talents
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: MEGE - Multicultural encounters, growth, entrepreneurship
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: TalentHub Joensuu
04.12.2017
EAKR rahoituksen kohdentamispäätös: Talent Attraction
04.12.2017
RIS3 referenssisivuston strategisen tuen palvelu
20.11.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Hallinnon ERP -järjestelmien tekniset ratkaisut
17.11.2017
Hankintapäätös tutkimuksen ja liiketoiminnan välisten palveluiden selvityksestä
16.11.2017
Shareit.global Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitushakemus nro AIKO030 Kasvukäytävän kestävät liikkumisen palvelut
13.11.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Tekninen-projekti; Microsoft infrastruktuuri -asiantuntijapalvelun vaihe 1
01.11.2017
Kallion virastotalon toimitilojen kalustuksen täydentäminen
01.11.2017
Microsoft project online lisenssien hankinta Uusimaa2019 ICT projektille
01.11.2017
Office365 lisenssien hankinta Uusimaa2019 projektille
01.11.2017
Lisähankinta ICT laitteet
01.11.2017
SOTE-muutosasiantuntijan rekrytointi F.E.C-koulutusohjelman kautta Uusimaa2019-projektin ICT-hankkeeseen
31.10.2017
Osallistuminen EMA (Euroopan lääkevirasto) Helsinkiin vaikuttamissuunnitelmaan
27.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke; TORI-projekti, Taloushallinto, HR ja materiaalihallinto
27.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Tekninen-projekti, Infrastruktuuri-selvitys
27.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Uusimaa2019-hankkeen Microsoft Project Online -toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen
27.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Uusimaa2019-hankkeen CRM -toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen
27.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Henkilöstöhallinto
25.10.2017
SOTE-muutosasiantuntijoiden rekrytointi F.E.C-koulutusohjelman kautta Uusimaa2019-projektiin
23.10.2017
Päätös Etelä-Suomen EAKR-haun toteuttamisesta
16.10.2017
EAKR rahoituspäätös / TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen / Teknologiakeskus TechVilla Oy (Uusimaa)
13.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI Taloushallinto -projekti
13.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Tietohuolto ja raportointi- projekti
13.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TOSI Erillisjärjestelmät- projekti
12.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, Taloushallinnon ERP
12.10.2017
Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, HR- ja IDM-projekti
03.10.2017
Sensible 4 Oy:n Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitushakemus nro AIKO029 aIGO - Asemanseutujen joukkoliikenteen kehittäminen ympärivuotisella automaatiolla
29.09.2017
Uusimaa 2019 -hankkeen ns. sote-tiimin toimikauden jatkaminen sekä työryhmään tehtävän, kokoonpanon ja nimen tarkistaminen (täydennetty päätös)
28.09.2017
Asiantuntijapalvelun hankkiminen; Uusimaa 2019-hankkeen työkulttuurin kirkastaminen
22.09.2017
Asiantuntijapalvelun hankkiminen maakunnan kokonaisarkkitehtuurityön tueksi
19.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Kymenlaakson energianeuvonta 2018 - 2020 / Kouvolan kaupunki (EURA2014)
19.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Avoin data hiilineutraalissa kaupungissa / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
19.09.2017
Uusimaa 2019 -hankkeen ns. sote-tiimin toimikauden jatkaminen sekä työryhmään tehtävän, kokoonpanon ja nimen tarkistaminen
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös /Location Independent Manufacturing and Supply - LIMS - Revolutionary Way to Add Value! / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta /Kouvola Innovation Oy (Kymenlaakso)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / SeBNet - Smart Electric Bus Network Integration / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2 / Imatran kaupunki (Etelä-Karjala)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / LÄMPÖÄ - Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / LÄMPÖÄ - Investointihanke / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari / Lappeenrannan kaupunki (Etelä-Karjala)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta - MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Heinola Reboot - Uutta kasvua digitaalisuudesta / Heinolan kaupunki (Päijät-Häme)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / ELLE - Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa / Varsinais-Suomen liitto (Varsinais-Suomi)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Digiverstas / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Digitaalinen tuotannon uudistaminen / Cursor Oy (Kymenlaakso)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille / Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (Päijät-Häme)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa) / Aalto-korkeakoulusäätiö (Uusimaa, Päijät-Häme)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt / Helsingin kaupunki (6Aika)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden digitaaliset kaupungit ja toimijariippumato dataintegraatioalusta palveluiden kehittämiseen / Oulun yliopisto (6Aika)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin / Lahden seutu - Lahti Region Oy (Päijät-Häme)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / SeBNet - Investointihanke / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Opastamisen ekosysteemi / Turku Science Park Oy Ab (6Aika)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta - MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Investointi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / Digitaalinen jalanjälki -Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla / Kouvola Innovation Oy (Kymenlaakso)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / DigiPort / Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys (Kymenlaakso, Uusimaa)
11.09.2017
EAKR rahoituspäätös / DaaS - Open Data as a Service / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa, Kyme, Varsinais-Suomi)
07.09.2017
Päätös 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen (ITI) EAKR-haun toteuttamisesta
29.08.2017
Kallion virastotalon 11. kerroksen työpisteiden kalustaminen
29.08.2017
Kallion virastotalon internet-yhteyden ja verkkoinfran hankinta
29.08.2017
Kallion virastotalon ICT-laitteiden hankinta
18.08.2017
Maakuntauudistuksen ICT -suunnitteluvaiheen työryhmän asettaminen
07.08.2017
Päätös EAKR-haun toteuttamisesta Päijät-Hämeessä
29.06.2017
Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / AvoinHäme - Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / INTOPORT - Innovations to port / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Let´s GoTavastia! / Linnan Kehitys Oy (Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Terveellinen digitalo / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös/ Luonto lisää liikettä / Metsähallitus (Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Lake Saimaa, Purest Finland / goSaimaa Oy (Etelä-Karjala)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / NetHUB / Finnhub ry (Kymenlaakso)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / TAJUMO - taiteen ja muotoilun elämyskeskus / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä / Etelä-Karjalan Yrittäjät (Etelä-Karjala)
29.06.2017
Hankintapäätös; Etelä-Suomen rakennerahasto-ohjelman sähköisen julkaisun 2014-2017 ja sen tiivistelmän tuottaminen, visualisointi ja taitto
28.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen - eComLab / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa)
28.06.2017
EAKR rahoituspäätös / DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa)
28.06.2017
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Perille asti / Vantaan kaupunki (6Aika)
28.06.2017
EAKR rahoituspäätös / 3D-kulttuurihubi / Aalto-korkeakoulusäätiö (Uusimaa)
28.06.2017
Metrex konferenssin järjestäminen Helsingissä 4.-7.10.2017
22.06.2017
EAKR rahoituspäätös / 6Aika-koordinaatiohanke / Forum Virium Helsinki (6Aika)
09.06.2017
Suomen luonnonsuojeluliitto ry maakunnan kehittämisrahahakemus nro 17006 EU-Life+ -hankehakemuksen valmistelu haitallisista vieraslajeista
08.06.2017
Asiantuntijapalvelun ostaminen; Henkilöstöpäällikköpalvelu (lisähankinta)
06.06.2017
Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen riskiarviointi
05.06.2017
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset / Tredea Oy (6Aika)
02.05.2017
EAKR rahoituspäätös / Museo Mixed / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa)
12.04.2017
EAKR rahoituspäätös / Kaupunkikehittämisen hubi / Aalto-korkeakoulusäätiö (6Aika)
12.04.2017
EAKR rahoituspäätös / Pk-yritykset ja tarvelähtöinen innovaatiokehittäminen / Oulun kaupunki (6Aika)
12.04.2017
EAKR rahoituspäätös / RoDiMaaS - Robotisaation ja digitalisaation mahdollisuudet MAAS-liiketoiminnassa / Turun kaupunki (6Aika)
12.04.2017
EAKR rahoituspäätös / Smart och Digitalt / Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. (6Aika)
12.04.2017
EAKR rahoituspäätös / TAIMI - Vähähiilinen taloyhtiöekosysteemi liiketoiminnan kasvuympäristönä / Ekokumppanit Oy (6Aika)
12.04.2017
EAKR rahoituspäätös / Tapahtumasanitaation kehittäminen kiertotalouden ehdoilla (TASAKIERRE) / Suomen ympäristöopisto SYKLI (6Aika)