Vuosi 2018  
21.09.2018
Järjestöjen yhteistyöelimen asettaminen
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol / Turku Science Park Oy Ab (6Aika)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Tuote ja palveluvirittämö / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Uusimaa ja Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä ´RAKIKY´ / Aalto-korkeakoulusäätiö (Päijät-Häme)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / ETKOT - Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) / FinnMedi Oy (6Aika)
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sote-järjestämisen valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hankintatoimen projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Hallinnon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; TKIO-projektipäällikkö
19.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; sosiaalihuollon valmistelija
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: HR-projekti / työsuhdekeskustelut
19.09.2018
EAKR rahoituspäätös / Kuivaa asiaa / Työtehoseura ry (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
19.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ruotsin kielen opetus hankevalmistelijoille syksyllä 2018
13.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Tukipalveluiden valmistelija
07.09.2018
Apurahan myöntäminen tieteelliseen tutkimukseen
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelukokonaisuuden projektipäällikkö
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Tietoaltaan laskutusintegraatioiden suunnittelu, pilotointi ja toimeenpanon asiantuntijatyöt, vaihe I
06.09.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, TEKN-projekti, Maakunnan Microsoft M365 palveluiden käyttö
06.09.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Toimistosihteeri
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: TKI-politiikkaohjelman valmistelutyö
06.09.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita / Posintra Oy (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti -investointi / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
29.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Ikäihmisten palvelujen valmistelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Suunnittelija
29.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Projektipäällikkö
27.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: Muutosjohdon konsultointi
24.08.2018
Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla
23.08.2018
Office 365 kaksivaiheisen tunnistautumisen lisenssihankinta
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Amber - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / AMP - innovaatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Public-Private partnership kiinteistöjen energiatehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sirkka - kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Sähkömetanolia energiatehokkaasti / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
23.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Prodacapo Costing, Planning ja Region -ratkaisut, FCG)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan innovaatio- ja kumppanuuspalveluiden ratkaisun suunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu (Gofore)
20.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; ICT-hanke, ARKKItehtuurit, Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja työntuki (Gofore)
20.08.2018
Länsi-Uudenmaan askeleet Sote-järjestelmän uudistamiseen -konsulttityö
20.08.2018
Henkilöstönvuokraus sopimusten siirto -projektiin
16.08.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Effica -tietojärjestelmiä
15.08.2018
Älykäs Uusimaa -filmityöpajan järjestäminen Red Carpet -filmifestivaalilla
13.08.2018
Potential Years of Life Lost (PYLL) -analyysin tilaaminen
13.08.2018
Päätös Sote-virkamieskoordinaatioryhmän alaisten valmisteluryhmien ns. kokemusasiantuntijoiden kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvaamisesta
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Xlab - Yhteys yrityksiin / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Uusiutuvien energiaratkaisujen innovaatioalusta / Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Testialustaoperaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso ja Uusimaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Ekokompassi Etelä-Suomeen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (Uusimaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Designilla uutta elinvoimaa keskustaan / Linnan Kehitys Oy (Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta / Cursor Oy (Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) / Lahden ammattikorkeakoulu Oy (Päijät-Häme ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / KUPARI - Kuitupohohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala ja Päijät-Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana / HSY (Uusimaa ja Häme)
09.08.2018
EAKR rahoituspäätös / Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) / Suomen ympäristöopisto SYKLI (Häme ja Uusimaa)
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan tietoaltaan ratkaisun jatkosuunnittelu, toimeenpano ja integraatioiden valmistelu
07.08.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, Microsoft M365 ja D365 palveluhankinta Uudenmaan maakuntavalmistelun Uusimaa2019-hankkeelle
06.08.2018
Asiantuntijan työpanoksen hankkiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun; Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija
29.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Jätkänsaari Smart Mobility / Forum Virium Helsinki Oy (Uusimaa)
29.06.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TEKNIIKKA-projekti, ICT- tekniikka -osa-alueen selvitys- ja suunnittelutyö (CGI)
28.06.2018
Henkilöstönvuokraus sopimusten siirto -projektiin
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös /Kymenlaakso Startup Ecosystem/Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakouly Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös /REHOME - väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali / Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti (Päijät-Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / V-S Tekoälyverkosto / Turku Science Park Oy Ab (Varsinais-Suomi)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / VIKKE - Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessa / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Western Lakeland Päijät-Häme / Lahden seutu - Lahti Region Oy (Päijät-Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / REUSE - kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä / Kouvola Innovation Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Railgate Finland - China Express / Kouvola Innovation Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / PURASU - Purusta arvoa Suomelle / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Pellolta pakettiin ja paketti maailmalla / Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (Päijät-Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Maa-aines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA) / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Luonnollinen Liike / Lasten Liikunnan tuki ry (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Kasvuyritysten Häme / Forssan Yrityskehitys Oy (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Kansainvälistyvät kouluttajat / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Hämeestä hyönteiskeskus (HämInsent) / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Greenreality-kodit ja -yritykset / Lappeenrannan kaupunki (Etelä-Karjala)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Green Campus Open Etelä-Karjala / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle / Cursor Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / BioPILOTIT / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Biohiilestä bisnestä Hämeeseen (Biohiili) / Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätäs/ Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle/Riihimäen kaupunki (Häme)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Kasvua viennistä / Kouvola Innovation Oy (Kymenlaakso)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / V-S EKA2 - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
27.06.2018
EAKR rahoituspäätös / Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros - UEDT / Turun ammattikorkeakoulu Oy (Varsinais-Suomi)
26.06.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan hallinnon Tietoaltaan laskutusratkaisun jatkosuunnittelu, pilotointi ja toimeenpano (Analysointi ja raportointi/myyntilaskutus)
26.06.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien FACTA -väestötietojärjestelmää
26.06.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien VATJ -asiakastietojärjestelmää
26.06.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Pro Consona -asiakastietojärjestelmää
26.06.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Pegasos -tietojärjestelmää
26.06.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien Graafinen Finstar (GFS) -tietojärjestelmää
26.06.2018
Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen toimialasidonnaisten tietojärjestelmien esiselvitystyöhön koskien ATJ -asiakastietojärjestelmää
26.06.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TOSI-projekti, Tietojärjestelmien järjestelmäkokonaisuuden integraatiot ja skaalautuvuus (Potilashoidon järjestelmät, CGI)
26.06.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan hallinnon CRM asiakkuudenhallintaratkaisun jatkosuunnittelu ja teknologiaympäristön pilotointi ja toteutus (Asiakkuudenhallinta CRM, Microsoft)
26.06.2018
Valtionavustuksen edelleen kanavointi Uudenmaan maakunnan perustamiseksi; TORI-projekti, Maakunnan ICT-hankkeen sisäinen viestintä/intranet-asiantuntijapalvelu (Sisäinen viestintä, Microsoft)
26.06.2018
Hankintapäätöksen §238/2018 mitätöinti; Asiantuntijatyön hankinta Uudenmaan alueen ICT-tekniikan selvitystyöhön
26.06.2018
Coreorient Oy Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO rahoitushakemus nro AIKO045 Arjen kestävät palvelut asemanseuduille
21.06.2018
EAKR rahoituspäätös / 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt / Helsingin kaupunki