Dynasty informationsservice Sökning RSS  

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32swe/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32swe/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landskapsfullmäktige
Protokoll 13.03.2018 klo 09:00 - 11:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Öppnande av sammanträdet, förrättande av namnupprop och konstaterande av de närvarande
2   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
3   Val av protokolljusterare
4   Byte av ersättare i landskapsfullmäktige: Kimmo Pirkkala i stället för Kimmo Kakko
5   Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen (Outi Mäkelä) och val av ny medlem
6   Val av landskapsstyrelsens ordförande efter behandlingen av Outi Mäkeläs anhållan om avsked
7   Redogörelser för bindningar
8   Tidpunkt för nästa sammanträde
9 Seminarium om det nya landskapets strategi och ekonomi

Ledamot Uppgift
Ahola Riitta medlem
Apter Ted medlem
Aura Anssi medlem
Bergman-Auvinen Marie medlem
Clewer Leena medlem
Diarra Fatim medlem
Eerola Antero medlem
Feldt-Ranta Maarit medlem
Granberg Fred medlem
Hamid Jasmin medlem
Harjanne Atte medlem
Hava Eeva medlem
Heinäluoma Eveliina medlem
Holopainen Mari medlem
Hyvärinen Reetta medlem
Hällfors Christoffer medlem
Isola Samuli medlem
Juva Kati medlem
Kaikkonen Antti medlem
Kaleva Atte medlem
Karimäki Johanna medlem
Kemppi-Virtanen Pirjo medlem
Kilpi Jukka medlem
Kivelä Mai medlem
Kokko Ismo medlem
Kopra Pia medlem
Kukkola Jussi medlem
Laakso Päivi medlem
Lahtinen Teemu medlem
Laukkanen Antero medlem
Liinamaa Reijo medlem
Lintula Tiia medlem
Lohikoski Pia medlem
Luhtanen Leena medlem
Meri Otto medlem
Modig Silvia medlem
Muttilainen Sami medlem
Muurinen Seija medlem
Månsson Björn medlem
Mölsä Jukka medlem
Nevanlinna Risto medlem
Nieminen Tea medlem
Niikko Mika medlem
Ohisalo Maria medlem
Oksanen Jari medlem
Pajuoja Matti medlem
Parviainen Kristian medlem
Pynnönen Kristel medlem
Raatikainen Mika medlem
Rantanen Mari medlem
Räty Virpi medlem
Saxberg Mirita medlem
Sazonov Daniel medlem
Silvennoinen Sveta medlem
Stenberg Stefan medlem
Sundberg Tuija medlem
Taiveaho Satu medlem
Tapiolinna Maiju medlem
Tuiskula Teemu medlem
Tuomela Tiina medlem
Urho Ulla-Marja medlem
Vanhanen Reetta medlem
Vanhatalo Tuula medlem
Weckman Markku medlem
Vestman Heikki medlem
Vettenranta Jari medlem
Wikberg Barbro medlem
Viljanen Eerikki medlem
Wilskman Kaarina medlem
Vuornos Henrik medlem
Yanar Ozan medlem
Anthoni Mari ersättare
Kivekäs Otso ersättare
Lackman Taina ersättare
Leppänen Janne ersättare
Linnainmäki Joel ersättare
Niskanen Dani ersättare
Oila Kimmo ersättare
Vepsä Sinikka ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia ls-medlem
Hopsu Inka ls-medlem
Kaira Lauri ls-ersättare
Karhuvaara Arja ls-medlem
Krohn Minerva ls-medlem
Laaninen Timo ls-medlem
Markkula Markku ls-medlem
Rautava Risto ls-medlem
Taipale Kaarin ls-medlem
Savolainen Ossi landskapsdirektör
Vikman-Kanerva Merja direktör
Autioniemi Paula förvaltn.- o ekonomidir. sekr.
Karlsson Patricia translator
Elo Seija kommunikationschef
Suursalmi Tero jurist

Till påseende  
Nylands förbund  
Början av 27.03.2018