Kehittämisrahoituksella ideoista tuloksiin

Mitä yhteistä on leikkipuistojen ympäristötyöllä, maahanmuuttajan käsikirjalla, yrityskehittäjien Venäjä-verkostolla ja energianeuvonnan jalkauttamisella? Kaikki nämä liittyvät tavalla tai toisella hankkeisiin, jotka ovat saaneet rahoitusta Uudenmaan liiton välityksellä.

Tuemme alueellisia innovaatioita ja kokeiluja AIKO-rahoituksella. Valtion budjettiin sisältyi aiemmin myös maakunnan kehittämisraha, jonka myöntämisestä päätimme. Nyt Uudellemaalle osoitettu määräraha on jo kokonaisuudessaan sidottu.

EU-tukea Uudenmaan kaltainen menestyvä alue saa vähän, mutta sitä suuremmalla syyllä se kannattaa hyödyntää tehokkaasti. Uudenmaan liiton EU-palvelu auttaa EU-hankkeiden valmistlijoita monella tavalla, ota yhteyttä.
Lue lisää rahoitusmahdollisuuksista:


Makera

AIKO-rahoitus

Rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Interrec Central Baltic

Central Baltic -kontaktipiste

Rahoitusmahdollisuuksia Itämeren rannikkoalueille

6Aika

6Aika

Avoimet ja älykkäät palvelut kuutoskaupunkeihin

Rahoitus2

Maakunnan kehittämisraha

Vauhtia älykkään erikoistumisen ja EU-hankkeiden valmisteluun.


EU-palvelu

Liiton EU-palvelu

Neuvoja, tietoa ja kontakteja EU-rahoitusta haluavalle

Rakennerahastot

Rakennerahastot

EAKR-rahoitusta Etelä-Suomen kuuteen maakuntaan