Kehittämisrahoituksella ideoista tuloksiin

Mitä yhteistä on leikkipuistojen ympäristötyöllä, maahanmuuttajan käsikirjalla, yrityskehittäjien Venäjä-verkostolla ja energianeuvonnan jalkauttamisella? Kaikki nämä liittyvät tavalla tai toisella hankkeisiin, jotka ovat saaneet rahoitusta Uudenmaan liiton välityksellä.

Tuemme alueellisia innovaatioita ja kokeiluja AIKO-rahoituksella. Valtion budjettiin sisältyi aiemmin myös maakunnan kehittämisraha, jonka  Uudellemaalle osoitettu määräraha on jo kokonaisuudessaan sidottu.

EU-tukea Uudenmaan kaltainen menestyvä alue saa vähän, mutta sitä suuremmalla syyllä se kannattaa hyödyntää tehokkaasti. Uudenmaan liiton EU-palvelu auttaa EU-hankkeiden valmistelijoita monella tavalla, kannattaa olla yhteydessä!
Lue lisää rahoitusmahdollisuuksista:


Makera

AIKO-rahoitus

Rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Interrec Central Baltic

Central Baltic -kontaktipiste

Rahoitusmahdollisuuksia Itämeren rannikkoalueille

6Aika

6Aika

Avoimet ja älykkäät palvelut kuutoskaupunkeihin

EU-palvelu

Liiton EU-palvelu

Neuvoja, tietoa ja kontakteja EU-rahoitusta haluavalle


Rakennerahastot

Rakennerahastot

EAKR-rahoitusta Etelä-Suomen kuuteen maakuntaan