6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia tukee kestävää kaupunkikehittämistä, haku avoinna 18.10. asti

Liito. Kuva Tuula PalasteKestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Sen ovat laatineet ja sitä toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

Kestävän kaupunkikehittämisen teemaksi on kansallisessa valmistelussa valittu rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Strategiassa on kolme painopistealuetta:

  1. Avoimet innovaatioalustat: kaupungit luovat yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa yritykset ja kaupunkilaiset kehittävät uutta osaamista; uusien tuotteiden ja palveluiden testaaminen todellisissa kaupunkiympäristöissä

  2. Avoin data ja rajapinnat: kaupungit avaavat julkisia tietovarantojaan yrityksille ja muille käyttäjille ja harmonisoivat palvelurajapintojaan

  3. Avoin osallisuus: kaupungit ottavat kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen; avoimien ja sujuvien monikanavaisten asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen
Lisätietoja 6Aika-strategiasta löytyy Aika-fi-verkkopalvelusta.

Uudenmaan liitto tekee juridiset rahoituspäätökset

Toimimme Uudenmaan liitossa 6Aika-strategian EAKR-hankkeita rahoittavana viranomaisena. ESR-toimenpiteiden rahoittaja on Hämeen ELY-keskus.

Strategiakaupunkien edustajista koostuva johtoryhmä tekee esitykset rahoitettavista hankkeista Uudenmaan liitolle. Liitto tekee päätökset esitysten mukaisesti, mikäli hankkeet noudattavat lainsäädäntöä sekä rakennerahasto-ohjelmaa.

Tietoa rahoituksen hakemisesta löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelun valtakunnallisten teemojen osiosta.

Parhaillaan on avoinna hankehaku, joka jatkuu EAKR-rahoituksen osalta 18.10.2019 asti.

> 6Aika-hakuilmoitukset rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

Rahoitukseen viisi prosenttia EAKR-varoista

Kestävän kaupunkikehittämisen julkinen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 on noin 79 miljoonaa euroa, josta puolet on EAKR-rahoitusta ja loput kuntien ja valtion rahoitusta. Valtakunnallisesta EAKR-rahoituksesta kestävään kaupunkikehittämiseen on varattu viisi prosenttia.

Lisäksi strategian toteuttamiseen voidaan käyttää ESR-rahoitusta. ESR-rahoitusta ei ole ohjelmassa erikseen määritelty, vaan maakunnan yhteistyöryhmät (MYR) kaupunkien alueilla päättävät ESR-rahoituksesta osana maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmia.