AIKO-rahoitusta alueellisille innovaatioille ja kokeiluille


Aiko-rahoitusUudenmaan liitto myöntää AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Uudellamaalla rahoitusta voi hakea

  • ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin
  • Etelä-Suomen kasvukäytävien hankkeille
  • pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukaisille Smart & Clean -hankkeille.

Kasvukäytävien ja pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen osalta rahoituksen haku on jatkuva. Ennakoidun rakennemuutoksen toimiin järjestämme teemakohtaisia hakuja.

Rahoitusta myönnetään vuosina 2016–2018. Hankkeet saavat jatkaa 30.4.2019 asti. Uudellemaalle varattu määräraha on yhteensä noin 6,15 miljoonaa euroa.

Hakuohjeet sekä lomake rahoituksen hakemiseen löytyvät tämän sivun oikeasta palstasta.

> Tutustu AIKO-hankkeisiin, joissa Uudenmaan liitto on mukana

Älykkäitä ratkaisuja rakennemuutoksen hallintaan

Ennakoidun rakennemuutoksen hallintaan tarkoitettua AIKO-rahoitusosuutta myönnetään hankkeille, jotka edistävät Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiteemoja. Tavoitteena on löytää kokeiluluonteisia, nopealla aikataululla toteutettavia toimenpiteitä.

Älykkään erikoistumisen kärjet ovat:

  • Kaupunkien cleantech
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Teollisuuden digitaalinen uudistuminen
  • Ihmisten kaupunki

Viimeisin teemahaku järjestettiin alkuvuodesta ja se päättyi 16.3.2018. Siinä haettiin uusmaalaisten arkea helpottavia palveluratkaisuja sekä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta tukevia hankkeita.

Saavutettavuutta ja sujuvaa tavaraliikennettä kasvuvyöhykkeille

Uuttamaata koskee kaksi valtion ja kasvuvyöhykkeiden välistä kasvusopimusta, joiden tavoitteita edistetään AIKO-rahoituksella. Kasvuvyöhykkeet ovat

Rahoitusta ohjataan innovatiivisille kokeiluhankkeille, joilla parannetaan vyöhykkeiden sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta. Suomen kasvukäytävällä rahoitetaan etenkin henkilöliikenteen kokeiluja. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä painotetaan kuljetusketjujen ja logistiikan ratkaisuja.

Hanke-ehdotukset käsitellään ensin Suomen kasvukäytävän tai Pohjoisen kasvuvyöhykkeen johtoryhmässä, minkä jälkeen Uudenmaan liitto päättää rahoituksesta.

> Tutustu kasvuvyöhykkeiden AIKO-hakuilmoitukseen

> Suomen kasvukäytävän sopimus

> Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sopimus

Pääkaupunkiseudusta älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen näyteikkuna

Valtio, pääkaupunkiseutu ja Lahden kaupunki ovat solmineet kasvusopimuksen, jonka myötä alueen kaupungit tavoittelevat asemaa älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijöinä maailmassa. Tavoitetta toteuttamaan on perustettu määräaikainen Smart & Clean -säätiö.

AIKO-rahoitusta on tarjolla älykkäiden ja ekologisesti edistyksellisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin. Kehittämisaloja ovat esimerkiksi liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, energiahuolto, jäte- ja vesihuolto sekä kiertotalous.

Säätiö arvioi rahoitushakemukset ja säätiön hallitus antaa niistä lausunnot, jonka jälkeen Uudenmaan liitto tekee rahoituspäätökset.

> Pääkaupunkiseudun kasvusopimus

> Smart and Clean -säätiö


Palaa otsikoihin