Käynnistyneet AIKO-hankkeet

Kasvu, kuva: PixabayTällä sivulla esittelemme uusmaalaiset AIKO-hankkeet, joita Uudenmaan liitto on tähän mennessä ollut mukana käynnistämässä ja rahoittamassa. Tutustu ennakoidun rakennemuutoksen hankkeisiin, kasvuvyöhykkeiden hankkeisiin ja kasvusopimuksiin liittyviin hankkeisiin.


ERM-hankkeet kehittävät ratkaisuja rakennemuutoksen hallintaan

Fiksu Kalasatama Co-Designing Wellbeing

Kehitetään ja kokeillaan uusia digitaalisia hyvinvointi- ja terveyspalveluiden etäratkaisuja, teknologioita ja uutta liiketoimintaa yhteistyössä kaupungin sote-ammattilaisten, käyttäjien, yrityskumppaneiden sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

> Hankelomake (pdf)

Digital Health Growth Track

Terveydenhoidon ja hyvinvoinnin alalla käynnistyville yrityksille suunnattu tehostetun valmennuksen kokeileva kiihdyttämöohjelma, joka luo yrityksille valmiuksia uusien digitaalisen terveyden ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen sekä edistää kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

> Hankelomake (pdf)

SIFT – sosiaali- ja terveydenhuollon integraation paikat paljon palveluja saavien asiakkaiden palveluprosesseissa

Tunnistetaan keskeiset palvelutarpeiden kerrostumat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytön taustalla sekä kuvataan paljon palveluita käyttävien kuntalaisten profiilit, palvelupolut, -kokonaisuudet ja -prosessit.

> Hankelomake (pdf)

Pilotit pyörimään

Linkitetään ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat sekä terveys- ja hyvinvointialan yritykset kokeilevaan LivingLab-muotoiseen ideoiden, konseptien ja prototyyppien testaukseen.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

Myyr York Street Art City

Kehitetään Myyrmäen kaupunginosaa sekä asuinalueena viihtyisämmäksi että yritystoimintaa tukemalla elinvoimaisemmaksi.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

AIKO Health Up

Vahvistetaan Uudenmaan life science- ja terveysteknologia-alan kansainvälistä tunnettuutta ja edistää Health Capital Helsinki (HCH) -allianssin tavoitteiden saavuttamista.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

Smart City Robottilogistiikka

Kokeillaan kuluttajaratkaisuja, joilla henkilöautoliikennettä ja jakeluautoliikennettä kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi robottilogistiikka voidaan ottaa nykyistä nopeammin laajamittaiseen käyttöön kaupunkialueilla.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivuKasvuvyöhykkeiden hankkeet edistävät liikenteen ja logistiikan ratkaisuja

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi

Uudenmaan liitto (kasvukäytävien projektipäällikkö) ja Turun kaupunki (PKV hankepäällikkö) tuottavat tukitoimia kasvukäytäväsopimusta toteuttaville hankkeille. Lisäksi liitto ja Turku toteuttavat rahoituspäätösten valmistelun, toteutuksen aikaisen hallinnoinnin ja raportoinnin sekä kasvuvyöhykkeen yhteistoiminnan kehittämistä palvelevan loppuarvioinnin.

> Hankelomake (pdf)

Suomen kasvukäytävän hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi

Uudenmaan liitto (kasvukäytävien projektipäällikkö) organisoi ja toteuttaa kasvukäytäväsopimusta toteuttavien hankkeiden hankevalmistelun tukitoimia, rahoituspäätösten valmistelun, toteutuksen aikaisen hallinnon ja raportoinnin yhteistyössä Suomen kasvukäytävä -verkoston kanssa.

> Hankelomake (pdf)

Digitalisaation ja innovaatioiden hyödyntäminen kansainvälisessä liiketoiminnassa ja rahtiliikenteessä

Hanke arvioi rajaliikenteen pullonkaulojen nykytilaa ja keinoja niiden poistamiseksi. Se syventää kumppanuuksia ja rakentaa toimintamallin pilottikokeilujen pohjalta.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

PKV-verkoston satamat ja niiden kitkattomien virtojen kehitys

Hankkeen päätavoite on luoda ns. best practice -alusta, joka mahdollistaa kitkattomat virrat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueella satamien automatisoinnilla ja tähän liittyvillä liiketoimintamalleilla sataman ja toimitusketjujen toimijoille.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

Kaasun liikennekäyttö Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä

Kaasutalous etenee Suomessa idän suunnalta kaasuputken vauhdittamana ja lännessä rannikolle rakentuvien LNG-terminaalien myötä. Kaasun käytön moninkertaistaa kaasun liikennekäyttö, jota nyt lähdetään edistämään kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

> Hankelomake (pdf)Kasvusopimukset edistävät älykkäitä ja puhtaita palveluita

Helsinki Metropolitan Air Quality Testbed

Hankkeessa pääkaupunkiseudulle toteutetaan maailman ensimmäisiä koko kaupungin kattavia skaalautuvia ilmanlaadun sensoriverkkoja.

> Hankelomake (pdf)