Central Baltic -ohjelman haku käynnissä – Kontaktipisteemme neuvoo ja tiedottaa

Masto. Kuva Tuula Palaste
Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman neljäs rahoitushaku on avoinna 16.11.2018 asti.

Tällä hakukierroksella tuetaan osaamisvaltaisia yrityksiä ja tavoitellaan uusia markkina-alueita vientituotteille. Muut hakuteemat liittyvät liikenneyhteyksien parantamiseen, luonto- ja kulttuurikohteiden kehittämiseen ja yhteisöjen vahvistamiseen Itämeren alueella.

Kontaktipisteemme auttaa

Uudenmaan liitto hallinnoi ohjelmakaudella 2014–2020 Central Baltic -kontaktipistettä, joka tiedottaa ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää sen toteutumista. Kontaktipiste toimii Uudenmaan liiton tiloissa osana liiton EU-palvelua.

Kysy meiltä rohkeasti vinkkejä ja apua esimerkiksi hankekumppanien etsinnässä.

Central Baltic 2014–2020 on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. Suomessa ohjelma-alue kattaa Uudenmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Ohjelman toimintalinjat liittyvät talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Läpikäyvinä teemoina ovat ICT ja vähähiilinen talous. Vuosien 2014–2020 ohjelma on jatkoa edelliskauden ohjelmalle, jota on toteutettu vuodesta 2007. Ohjelmankauden rahoitus on noin 115 miljoonaa euroa.