Central Baltic -ohjelman kontaktipiste neuvoo ja tiedottaa

Masto. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan liitto hallinnoi ohjelmakaudella 2014–2020 Central Baltic -kontaktipistettä, joka tiedottaa ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää sen toteutumista. Kontaktipiste toimii Uudenmaan liiton tiloissa osana liiton EU-palvelua.

Central Baltic 2014–2020 on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. Suomessa ohjelma-alue kattaa Uudenmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Ohjelman toimintalinjat liittyvät talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Läpikäyvinä teemoina ovat ICT ja vähähiilinen talous. Vuosien 2014–2020 ohjelma on jatkoa edelliskauden ohjelmalle, jota on toteutettu vuodesta 2007. Ohjelmankauden rahoitus on noin 115 miljoonaa euroa.