EU:n sisä- ja ulkorajaohjelmat
EAY ja ENI

Taivasta. Kuva Tuula Palaste

Euroopan alueellinen yhteistyö, EAY-ohjelmat

EAY-tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisällä. Se on jatkoa kaudella 2007–2013 toteutetulle EAY-tavoitteelle ja edellisillä ohjelmakausilla toteutetulle INTERREG -yhteisöaloitteelle.

Uusimaa osallistuu seuraavien EAY-ohjelmien toteuttamiseen:

  • Keskinen Itämeri (Central Baltic), rajat ylittävä yhteistyö
  • Itämeri (Baltic Sea Region), valtioiden välinen yhteistyö
  • Interreg Europe, koko EU:n kattava alueiden välinen yhteistyö


> Lue lisää EAY-ohjelmista rakennerahastot.fi-palvelusta

Rajat ylittävä yhteistyö EU:n ulkorajoilla, ENI CBC -ohjelmat

ENI CBC -ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. Ohjelmat ovat jatkoa kaudella 2007–2013 toteutetuille ENPI CBC -ohjelmille.

Suomi osallistuu kolmen ENI CBC -ohjelman toteuttamiseen. Uuttamaata koskee Kaakkois-Suomi–Venäjä-ohjelma, jonka EU:n komissio hyväksyi joulukuussa 2015.

> Kaakkois-Suomi–Venäjä ENI EBC -ohjelma