Rakennerahastoilla kestävää kasvua ja työtä Uudellemaalle – Rahoitushaku avoinna 4.3. asti

Kuva Anni Levonen
Uusimaa saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Käynnissä oleva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

  • Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.
  • Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista ja palvelurakenteita.

Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomessa

Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomessa. Alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat. ESR-rahoituksesta vastaa Hämeen ELY-keskus.

Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu rahoituksen hakijoille. Etelä-Suomen rahoitusmahdollisuuksista kerrotaan palvelun Etelä-Suomen osiossa.

Parhaillaan on avoinna Etelä-Suomen EAKR-hankehaku, joka jatkuu 4.3.2019 asti.

> Etelä-Suomea koskevat hakuilmoitukset rakennerahastot.fi-palvelussa

EAKR tukee yrittäjyyttä, kilpailukykyä, innovaatioita ja vähähiilisyyttä

Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Keskeiset painopisteet ovat pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Ohjelmalla tuetaan myös vähähiilisen talouden edistämistä.

Rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden lisäksi kaikilla Etelä-Suomen maakunnilla on omat rahoitusta ohjaavat kehittämisen painopisteet, jotka on kirjattu maakuntaohjelmiin. Rakennerahasto-rahoituksessa panostetaan myös maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden kärkiteemoihin, osaamisalueisiin ja kehittämiskohteisiin.

Uusimaa-ohjelma 2.0 ohjaa EAKR-rahoitusta pk-yritysten uusiutumisedellytysten parantamiseen sekä kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Lisäksi tavoitellaan hiilineutraalia Uuttamaata. Rakennerahoitusta suunnataan hankkeisiin, jotka tukevat alueen älykkään erikoistumisen strategiaa.

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen asialla

Uudenmaan liitto koordinoi lisäksi valtakunnallisen 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian EAKR-rahoitusta. Ohjelma-alueeseen kuuluu Suomen kuusi suurinta kaupunkia eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

> Lue lisää 6Aika-rahoituksesta