Rakennerahastoilla kestävää kasvua ja työtä Uudellemaalle

Kuva Anni Levonen
Uusimaa saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Käynnissä oleva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

  • Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.
  • Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista ja palvelurakenteita.

Kuluvalla kaudella Uudenmaan alueen hankkeille on myönnettävissä noin 50 miljoonaa euroa rakennerahastojen rahoitusta. Yhdessä kansallisen vastinrahoituksen kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 100 miljoonaa euroa.

Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomessa

Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomen alueella. ESR-rahoituksesta vastaa Hämeen ELY-keskus. Uudenmaan liitto palvelee EAKR-hankerahoituksen osalta Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu rahoituksen hakijoille. Uudenmaan ja koko Etelä-Suomen rahoitusmahdollisuuksista kerrotaan Etelä-Suomen omassa osiossa.

Rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen.

EAKR tukee yrittäjyyttä, kilpailukykyä, innovaatioita ja vähähiilisyyttä

Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Keskeiset painopisteet ovat pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Ohjelmalla tuetaan myös vähähiilisen talouden edistämistä.

Rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden lisäksi kaikilla Etelä-Suomen maakunnilla on omat rahoitusta ohjaavat kehittämisen painopisteet, jotka on kirjattu maakuntaohjelmiin. Rakennerahasto-rahoituksessa panostetaan myös maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden kärkiteemoihin, osaamisalueisiin ja kehittämiskohteisiin.

Uusimaa-ohjelma 2.0 ohjaa EAKR-rahoitusta pk-yritysten uusiutumisedellytysten parantamiseen sekä kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Lisäksi tavoitellaan hiilineutraalia Uuttamaata.

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen asialla

Uudenmaan liitto koordinoi lisäksi valtakunnallisen 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian rahoitusta. Ohjelma-alueeseen kuuluu Suomen kuusi suurinta kaupunkia eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

Uudenmaan liitto toimii strategian EAKR-toimenpiteitä rahoittavana viranomaisena, jolle hakemukset osoitetaan EURA2014-järjestelmässä. ESR-toimenpiteiden rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

6Aika-strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus.