Med finansieringen av utvecklingsåtgärder förverkligas idéer

Vad är gemensamt för miljöarbetet för lekparker, en handbok för invandrare, företagsutvecklarnas Rysslandsnätverk och förverkligandet av energirådgivning? Samtliga hänger på sätt eller annat samman med projekt vars finansiering har erhållits via Nylands förbund.

Vi stöder regionala innovationer och försök med AIKO-finansiering. I statens budget ingick tidigare också landskapsutvecklingspengar. De anslag som riktats till Nyland har nu i sin helhet öronmärkts.

Ett framgångsrikt område som Nyland får enbart lite EU-stöd, och således finns det all anledning av utnyttja stödet effektivt. EU-tjänsten vid Nylands förbund hjälper på många olika sätt till vid beredningen av EU-projekt, det är bara att ta kontakt.Läs mer om finansiering: