AIKO-finansiering för regionala innovationer och försök 2016–2018

Aiko-rahoitusNylands förbund har beviljat 43 projekt AIKO-finansiering för regionala innovationer och försök som Sipiläs regering har reserverat för 2016–2018.

Hela anslaget på cirka sex miljoner euro är nu bundet. Projekten som finansieras kan pågå till och med slutet av april 2019.

Anslag beviljades till

    • åtgärder för förutsedd strukturomvandling (ERM)
    • projekt som förverkligar södra Finlands tillväxtkorridorer

    • Smart & Clean-projekt som motsvarar huvudstadsregionens tillväxtavtal

    > Bekanta dig med AIKO-projekt som Nylands förbund medverkar i (på finska)