Central Baltic-programmets kontaktpunkt i södra Finland: Ansökan aktuell

Masto. Kuva Tuula PalasteInterreg Central Baltic-programmets fjärde ansökningsomgång har startat och pågår fram till 16 november.

Finansieringsomgångens fokusområden är att hitta nya marknadsområden för exportprodukter och att stöda kunskapsintensiva företag. Nu söker man projekt som utvecklar bättre trafikförbindelser, natur- och kulturmiljöer och som förstärker olika gemenskaper.

Vår kontaktpunkt hjälper

Under programperioden 2014–2020 har Nylands förbund hand om en av Central Baltic-programmets kontaktpunkter. Kontaktpunkten informerar om finansieringsmöjligheter som programmet erbjuder samt främjar genomförandet av programmet. Kontaktpunkten är belägen vid Nylands förbunds byrå och är en del av förbundets EU-tjänst.

Ta mod till dig och fråga oss om vinkar och hjälp för att hitta projektpartner från programområdet.

Central Baltic är ett program för det territoriella samarbetet inom EU. I programmet deltar kustområdena från fyra länder kring Östersjön. I Finland omfattar programmet förutom Nyland även landskapen Satakunta, Egentliga Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen.

Programmets verksamhet hänför sig till ekonomisk konkurrenskraft, miljö, trafik och social delaktighet. Genomgående teman är ICT och koldioxidsnål ekonomi. Programmet för åren 2014–2020 utgör en fortsättning på den föregående periodens program som inleddes år 2007. Finansieringen för programperiod uppgår till ungefär 115 miljoner euro.

> Tilläggsinformation om medfinansiering på Egentliga Finlands webbplats (på finska)