Central Baltic-programmets kontaktpunkt ger råd och informerar

Masto. Kuva Tuula PalasteUnder programperioden 2014–2020 har Nylands förbund hand om Central Baltic-programmets kontaktpunkt i Finland. Kontaktpunkten informerar om finansieringsmöjligheter som programmet erbjuder samt främjar genomförandet av programmet. Kontaktpunkten är belägen vid Nylands förbunds byrå och är en del av förbundets EU-tjänst.

Ta mod till dig och fråga oss om vinkar och hjälp till exempel för att hitta projektpartner.

Central Baltic 2014–2020 är ett program för det territoriella samarbetet inom EU. I programmet deltar kustområdena från fyra länder kring Östersjön. I Finland omfattar programmet förutom Nyland även landskapen Satakunta, Egentliga Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen.

Programmets verksamhet hänför sig till ekonomisk konkurrenskraft, miljö, trafik och social delaktighet. Genomgående teman är ICT och koldioxidsnål ekonomi. Programmet för åren 2014–2020 utgör en fortsättning på den föregående periodens program som inleddes år 2007. Finansieringen för programperioden uppgår till ungefär 115 miljoner euro.