Program för samarbete vid EU:s inre och yttre gränser: ETS och ENI

Taivasta. Kuva Tuula Palaste

Europeiskt territoriellt samarbete, ETS-program

Med ETS-initiativet stöds gränsöverskridande samarbete mellan nationerna och regionerna inom EU. Programmen är en fortsättning på det ETS-initiativ som genomfördes under perioden 2007–2013 och gemenskapsinitiativet INTERREG som genomfördes under föregående programperioder.

Nyland deltar i följande ETS-projekt:

  • Mellersta Östersjön (Central Baltic), gränsöverskridande samarbete
  • Östersjön (Baltic Sea Region), transnationellt samarbete
  • Interreg Europe, interregionalt samarbete som omfattar hela EU


> Läs mer om ETS-programmen på sturkturfondernas webbplats rakennerahastot.fi (på finska)

Gränsöverskridande samarbete vid EU:s yttre gränser, ENI CBC-program

Europeiska unionens ENI CBC-program stöder gränsöverskridande samarbete vid EU:s yttre gränser. Programmen är en fortsättning på de program som genomförts under den föregående programperioden 2007–2013. Det ENI CBC-program som berör Nyland är programmet Sydöstra Finland-Ryssland.