Landskapsutvecklingspengar beviljas inte längre

Rahoitus3

Landskapsförbunden beviljade årligen landskapsutvecklingspengar för regionala utvecklingsåtgärder. Anslaget reserveras inte längre i statsbudgeten. Den andel av anslaget som tilldelats Nylands förbund har redan i sin helhet öronmärkts.

Landskapsutvecklingspengar beviljades beredningen av EU-projekt som förverkligade Nylandsprogrammet och som var betydande för regionen. Finansiering beviljades också projekt och samordningsarbete som genomförde Nylands strategi för smart specialisering.

I spalten till höger på denna sida finns de blanketter som verksamma projekt fortfarande behöver.