Blanketter för projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar

Rahoitus3I spalten till höger på denna sida finns blanketter för de projekt som beviljats landskapsutvecklingspengar.

Landskapsförbunden beviljade årligen landskapsutvecklingspengar för regionala utvecklingsåtgärder. Anslaget reserveras inte längre i statsbudgeten. Den andel av anslaget som tilldelats Nylands förbund har redan i sin helhet öronmärkts.

Landskapsutvecklingspengar beviljades beredningen av EU-projekt som förverkligade Nylandsprogrammet och som var betydande för regionen. Finansiering beviljades också projekt och samordningsarbete som genomförde Nylands strategi för smart specialisering.