Nylands förbunds EU-tjänst erbjuder råd, kontakter och finansiering

Nylands förbunds EU-tjänst erbjuder hjälp och råd för nyländska aktörer som bereder EU-projekt. Vi ordnar informationsmöten om EU-finansiering och klarlägger vid behov lämpliga samarbetspartner för projekt, såväl i Finland som i Europa. Vår service är avgiftsfri.

EU-tjänsten bereder också projekt och söker aktivt finansiering. Vårt mål är att avsevärt öka andelen EU-finanisering som går till Nyland.

Helsinki EU Office som finns i Bryssel och som delvis upprätthålls av Nylands förbund erbjuder sakkunskap speciellt då det gäller att finna europeiska kontakter.

EU-programmen har potential

Siktet är ställt på att få finansiering bland annat från EU:s ETS-, ENI- och Horisont 2020 -programmen samt från övriga av EU:s specialprogram.

  • ETS, d.v.s program för Europas regionala samarbete är bl.a. olika Interreg-program. De används för att stöda gränsöverskridande och interregionalt samarbete inom EU.
  • ENI-programmen stöder för sin del samarbete som överskrider EU:s yttre gränser, och riktar sig mot Ryssland och Vitryssland.
  • Med Horisont 2020-programmet finansieras europeiska forsknings- och innovationsprojekt.