Nylands förbunds EU-tjänst erbjuder råd, kontakter och finansiering

Nylands förbunds EU-tjänst erbjuder hjälp och råd för nyländska aktörer som bereder EU-projekt. Vi ordnar informationsmöten om EU-finansiering och klarlägger vid behov lämpliga samarbetspartner för projekt, såväl i Finland som i Europa. Vår service är avgiftsfri.

EU-tjänsten bereder också projekt och söker aktivt finansiering. Vårt mål är att avsevärt öka andelen EU-finanisering som går till Nyland.

Helsinki EU Office som finns i Bryssel och som delvis upprätthålls av Nylands förbund erbjuder sakkunskap speciellt då det gäller att finna europeiska kontakter.

EU-programmen har potential

Siktet är ställt på att få finansiering bland annat från EU:s ETS-, ENI- och Horisont 2020 -programmen samt från övriga av EU:s specialprogram.

  • ETS, d.v.s program för Europas regionala samarbete är bl.a. olika Interreg-program. De används för att stöda gränsöverskridande och interregionalt samarbete inom EU.
  • ENI-programmen stöder för sin del samarbete som överskrider EU:s yttre gränser, och riktar sig mot Ryssland och Vitryssland.
  • Med Horisont 2020-programmet finansieras europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Kontaktuppgifter

Eero Venäläinen, utvecklingschef

Ledare
040 525 1944
eero.venalainen@uudenmaanliitto.fi

Christine Chang, sakkunnig i EU-ärenden
Interreg-programmen
044 353 3014
christine.chang@uudenmaanliitto.fi

Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, innovationssakkunnig
Innovativa ärenden, Smart specialisering
0400 416 714
kristiina.heiniemi-pulkkinen@uudenmaanliitto.fi

Johanna Juselius, sakkunnig, EU-ärenden
RIS3-strategi, kommunikation som berör EU-tjänsten samt internationella projekt
050 372 7062
johanna.juselius@uudenmaanliitto.fi

Heikki Kallasvaara
, sakkunnig, EU-ärenden
Horisont 2020-programmet
040 1616 794
heikki.kallasvaara@uudenmaanliitto.fi
 

Jaakko Ranta,
Information Officer

Central Baltic Contact Point Finland
040 5750 962
jaakko.ranta@uudenmaanliitto.fi

Kamilla Aliyeva, projektplanerare
Projekten BRIDGES, iEER och Plan4Blue
040 676 5157
kamilla.aliyeva@uudenmaanliitto.fi

Elina Lomperi,
projektplanerare
Projekten BRIDGES och PASSAGE
040 553 8448
elina.lomperi@uudenmaanliitto.fi