Understöd för Finland 100 i Nyland

Omenoita ja lippu Kuva Suomi 100 Suvi-Tuuli Kankaanpää


Nylands förbund har förmedlat understöd för projekt som genomförs i Nyland och som har godkänts till hundraårsjubileets officiella program.

Understöd kan sökas 16.3–31.1.2017. Den högsta summan som beviljas är 10 000 euro. Understöd kan sökas av en person, grupp eller organisation.

> Ansökningsannons (pdf på finska, finns snart också på svenska)

> Ansökningsblankett och instruktioner

Om du vill söka regionalt Finland 100-understöd ska du först ansöka om att få medverka i jubileumsårets officiella program på adressen www.suomifinland100.fi.