Informationstjänster och bruksuppgifter

Under temat Informationstjänster har vi samlat diverse informationsmaterial och -tjänster.

Bekanta dig med sidorna där du hittar följande material för användning:


Nyland-databanken


Nyland-databanken (på finska)

Statistik och analyser om landskapets fenomen i Nyland-databanken.


Paikkatieto

Lataamo och gränssnittstjänsten

Nylands förbund ger gratis tillgång till geografisk information.


Maakuntakaava


Plankartor

Med hjälp av landskapsplanernas karttjänst kan du enkelt bekanta dig med Nylands landskapsplaner.


Julkaisut

Publikationer

I förbundets publikationsarkiv finns utredningar, rapporter och planer (på finska).