Tjänster för användning av geografisk information – mångsidig information i form av kartor

Kantakaupunki. Kuva Tuula Palaste

Den geografiska informationen spelar en stor roll i arbetet med att planera landskapet. Vi utnyttjar den geografiska informationen då vi begrundar framtida utvecklingsbehov och lösningar för markanvändning.

Vi upprätthåller även materialbanker med geografisk information som våra samarbetspartner kan utnyttja. Tjänster som är tillgängliga för alla är landskapsplanernas karttjänst samt Lataamo där du kan ladda ner geografisk information.

All geografisk information i anslutning till landskapsplanerna kan beskådas med hjälp av vår WMS-gränssnittstjänst.

Vad är geografisk information?

  • Geografisk information är information som hänvisar till en specifik geografisk plats eller ett område.
  • Med informationen kan man beskriva en plats, verksamhet eller ett fenomen vars geografiska läge man känner till.
  • Den geografiska informationen kan visas i form av en karta.
  • Landskapsplanen innehåller en stor mängd geografisk information i olika former, till exempel: markanvändningsreservationer, ledningsnätverk, trafikförbindelser, skyddsobjekt, trafikförbindelser, grönförbindelser och grundvattenområden.