Utnyttja öppen data i anslutning till planläggningen på landskapsnivå

Nylands förbund ger gratis tillgång till geografisk information. Med hjälp av Lataamo kan du ladda ner geografisk information som har sammanställts i samband med utredningar som gjorts för landskapsplanerna. Du kan utforska landskapsplanerna för Nyland med hjälp av vår gränssnittstjänst.

Ladda ner geografisk information från Lataamo

Lataamo är en nerladdningstjänst där du kan gå igenom eller ladda ner geografisk information som samordnats för de utredningar som Nylands förbund har gjort.

Du kan ladda ner material som omfattar hela Nyland eller själv avgränsa materialet till att gälla det område du önskar. På tjänstens sidor hittar du även länkar till själva utredningarna.

Material som för närvarande finns i Lataamo:

  • Nylands kulturmiljöer
  • Bördiga och enhetliga åkrar för jordbruksproduktionen
  • Nylands vindkraftsutredning 2013
  • Analys av Nylands grönstruktur med hjälp av Zonation-metoden


> Lataamo (på finska)

Studera planmaterialet med hjälp av gränssnittstjänsten

Gränssnittstjänsten är en teknisk anslutning med vilken kundapplikationen tar kontakt med Nylands förbunds server och därifrån laddar ner den landskapsplan man vill bekanta sig med.

Fördelen med tjänsten är att användaren direkt får tillgång till materialet. Användaren behöver inte heller bekymra sig över lagring och uppdatering av materialet.

För att använda gränssnittstjänsten krävs en programvara som skickar en begäran till Nylands förbunds server. Det här lyckas till exempel med ett GIS-program.

Det är gratis att använda gränssnittstjänsten och det behövs ingen identifikation i form av användarnamn eller lösenord.

WMS-gränssnittstjänstens webbadresser:

Etapplandskapsplan 4 för Nyland, planförslaget

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/arcgis/services/VireillaOlevat/01_4vmk_EhdotusNahtaville/MapServer/WMSServer

En sammanställning av de fastställda landskapsplanerna för Nyland 11/2014

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/arcgis/services/Kaavayhdistelmat/02_VahvistettujenKaavojenYhdistelma/MapServer/WMSServer


WFS-gränssnittstjänstens webbadress:

En sammanställning av de fastställda landskapsplanerna för Nyland 11/2014

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/arcgis/services/WFS/WFS_VahvistettujenKaavojenYhdistelma/MapServer/WFSServer?