Bekanta dig med landskapsplanernas kartor på nätet

MaakuntakaavaMed hjälp av landskapsplanernas karttjänst kan du enkelt bekanta dig med Nylands landskapsplaner. Du kan granska, skriva ut och spara kartor och planbeteckningar i olika skalor.

Det är också välkommet att via tjänsten ge officiell respons på planer som är framlagda. Responsen ska riktas till ett område på kartan.

Tjänsten är tvåspråkig.

I karttjänsten hittar du för tillfället:

    • Sammanställning av de fastställda landskapsplanerna för Nyland, som innefattar de fastställda beteckningarna från: Landskapsplanen för Nyland, Etapplandskapsplan 1, 2 och 3 för Nyland, Landskapsplanen för Östra Nyland, Etappregionplanerna 1–4 för Östra Nyland samt Landskapsplan 2000.
    • Etapplandskapsplan 4. för Nyland, planförslag
    • Etapplandskapsplan 2. för Nyland, Östersundomområdet, planförslaget

    > Nylands förbunds karttjänst