I Finlands krona är Nyland den klaraste pärlan

Kollaasi
I landskapssången från år 1912 sjunger vi på finska att Nyland är Finlands pärla. Metropollandskapet är också ett livskraftigt centrum för näringsliv, kultur och högklassig kompetens. Nyland i dag är dessutom ett landskap av internationell karaktär.

Mångfald utgör regionens rikedom. Hos oss finner man likväl urbant myller som skärgårdens karga skönhet och landsbygdsro.


Nästan var tredje finländare är en nylänning

I Nyland bor 1,6 miljoner människor, vilket är ungefär 30 procent av Finlands befolkning. Enligt den prognos som sträcker sig till år 2035 närmar sig invånarantalet redan två miljoner.

Invånartätheten ligger på europeisk nivå. Av kommunerna är Helsingfors med sina drygt 0,6 miljoner invånare den största, och Lappträsk och Pukkila med sina 2 000 invånare de minsta.

Befolkningsstrukturen är gynnsammare än i övriga Finland och europeiska områden; andelen personer under 40 år som är i arbetsför ålder är speciellt hög i Nyland.

Helsingfors jämte omgivningar är tack vare flyttningsrörelsen en av de snabbast växande stadsområdena i Europa. Hit flyttar man för arbetets och det mångsidiga utbildningsutbudets skull. Nylänningarna är även unga och välutbildade.

Regionala styrkor är partihandeln, finansierings- och försäkringstjänsterna samt de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Tack var goda trafikförbindelser och högklassig datakommunikation har två tredjedelar av den utländska företagsverksamheten koncentrerat sig till Nyland.

Metropollandskapet i ett nötskal
Yleiskartta-2015-ruotsi

Genom att klicka på bilden får du fram en större version.