Metropollandskapets vision är ett Nyland i spetsen av Östersjöområdet

Kalasataman kahvila. Kuva Tuula Palaste

Nylands förbund strävar efter att

heittomerkkiNyland år 2040 ligger i spetsen för Östersjöområdet vad gäller skapandet av ekonomisk och andlig tillväxt, förhållanden för en fungerande vardag för invånarna samt planerandet av verksamheten så att den på ett hållbart sätt gynnar miljön och ekonomin.

Den här visionen för landskapet har uppstått i brett nyländskt samarbete och strävar efter att det finns förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv och att aktörerna på området har allt bättre möjligheter att utvecklas.

Visionen och strategierna som man valt för att kunna uppnå målen finns i det av landskapsfullmäktige i december 2013 godkända Nylandsprogrammet. Programmets principer styr all planering i landskapet.