Vision 2050: Det piggaste och coolaste landskapet i Europa

Uusimaa-ohjelma-2.0. Kuvitus Raquel Benmergui

Nyland vill vara Europas piggaste och coolaste område år 2050.

Heittomerkki

Visio 2050: Helsinki Region – Cool & the most Vibrant region in EuropeEtt piggt Nyland är en aktiv föregångare med ekologiska innovationer, företagaranda och en livlig stadskultur. Ett coolt Nyland ett klimatsmart landskap där det råder en positiv atmosfär och turismen kan växa.

Den nya visionen eftersträvas med hjälp av tre strategiska prioriteringar. Vi gör val, som hjälper människorna att bli kunniga och välmående, affärslivet är ansvarstagande och framgångsrikt, hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.

Nylands vision, fokuseringar, mål och åtgärder för åren 2018–2021 ingår i landskapsprogrammet som landskapsfullmäktige godkänt i december 2017. Principerna för Nylandsprogrammet 2.0 styr all planering i landskapet.

> Nylandsprogrammet 2.0