Nylandsutmärkelser uppmuntrar till en satsning på landskapets välmående

Lapinjärven Koko Kylän Työhuone

Vi belönar årligen framgångsrika nylänningar. Vissa utmärkelser har redan delats ut i över 30 års tid. 

Nylandspriset är ett erkännande för ett arbete för landskapets bästa. Både en person eller en organisation kan erhålla priset. Utmärkelsen baserar sig på gärningar med vilka man har stärkt konkurrenskraften, trevnaden och välfärden i Nyland.

Hederstiteln årets nyländska by eller stadsdel ger vi åt den som värnar om boendemiljön. Ofta erhålls titeln av en aktiv by- eller stadsdelsförening. Årets nyländska by eller stadsdel väljs turvis.

Genom de årliga valen av företagare vill lyfta fram de bästa företagarna i regionen. Det finns två prisserier: det ena priset går till ett företag inom produktionsbranschen och det andra till ett företag inom servicebranschen. Sedan 2016 har man också belönat årets uppstartsföretag.

Medborgare och organisationer har möjlighet att föreslå dem som ska belönas. Sakkunniga i landskapsstyrelsen fattar på basis av presentationer beslutet om vem som erhåller Nylandspriset och hederstiteln. För valet av företagare sammankallas en skild panel som fattar beslutet om vem som erhåller utmärkelsen.