Nylandspriset 2017 gick till Finlandia-sångarna

Finlandia-laulajatNylands landskapsstyrelse har tilldelat Finlandia-sångarna Nylandspriset 2017. Samprojektet mellan fyra nyländska manskörer bildades ursprungligen för att fira 150-årsjubileet av mästerkompositören Jean Sibelius födelse. Glädjen för musiken förs nu vidare i samband med Finlands 100-årsjubileum. Nylands förbunds pris tilldelades som erkänsla för verksamhet som på ett exemplariskt sätt främjar samhörigheten.

Körerna, som kommer från olika verksamhetskulturer och har olika bakgrunder, har på ett fördomsfritt sätt och med stor framgång visat sitt musikaliska kunnande och skapat en ny verksamhetsform. I samarbetet överskrider man också smidigt både kommun- och språkgränser.

Finlandia-sångarna har nästan hundra medlemmar och består av Järvenpään Mieslaulajat, Keravan Mieslaulajat, Tuusulan Mieslaulajat och den finlandssvenska Runebergskören BSB från Borgå. I början av året anslöt sig också Lojo stadsorkester till samarbetet. Viktiga personer bakom projektet är de konstnärliga ledarna Teppo Salakka och Filip Häyrynen samt Lojo stadsorkesters intendent Felix von Willebrand.

Brother Christmas fick hedersomnämnande

Landskapsstyrelsen beslutade också att ge ett hedersomnämnande till välgörenhetsföreningen Brother Christmas och dess grundare Ari Koponen från Tusby.

Verksamheten har en låg tröskel och förtjänar uppskattning som ett exempel på hur en enskild medborgare kan skapa en omfattande och osjälvisk verksamhet som gagnar medmänniskorna.

Både Nylandspriset och hedersomnämnandet överräcktes på Medietorget i Sanomahuset i Helsingfors i maj. Finlandia-sångarna uppträde med körsgång i samband med prisceremonin.

Mera information:

> Finlandia-laulajat

> Brother Christmas


Nylandspriset har en lång tradition

Landskapsstyrelsen delar årligen ut utmärkelsen till en aktör som med sin verksamhet har främjat välbefinnandet i Nyland. Pristagaren väljs utifrån medborgarnas förslag.

Valet görs alltid utifrån medborgarnas och organisationernas förslag som tas emot på våren. Varje år styrs valet av ett nytt tema. I år följer vi Finlands 100-årsjubileums tema "tillsammans".

Utmärkelsen har delats ut sedan år 1982. Pristagaren får en penningbelöning på 2 000 euro som stöd för verksamheten. För ett hedersomnämnande tilldelas ett bidrag på 1 000 euro.