Föredragningslistor och protokoll

Följande organs möteshandlingar finns till påseende i den elektroniska mötestjänsten:

Föredragningslistan syns till dess att protokollet har godkänts officiellt.

Anmärkningen "Inte justerad” i samband med rubriken på protokollets första sida innebär att protokollet ännu kommer att justeras. Anmärkningen ”justerad” används då protokollet officiellt har godkänts.

Framläggande av protokoll

Förtroendeorganens beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda på Nylands förbunds webbplats senast enligt följande:
  • landskapsfullmäktiges protokoll inom två veckor efter mötet
  • landskapsstyrelsens protokoll torsdagen veckan efter mötet