En av landskapsfullmäktige tillsatt kommitté utvecklar den språkliga servicen

Enligt Nylands förbunds grundavtal finns det i förbundet en kommitté som utvecklar den språkliga servicen. Medlemmarna i kommittén utses av landskapsfullmäktige. Kommittén har till uppgift att  främja den språkliga servicen i förbundet och landskapet.

Kommittén har tio medlemmar samt personliga ersättare för dessa. Föredragare och sekreterare är förbundets utvecklingschef Per-Stefan Nyholm.


Kommittén för språklig service 2017->

 

Medlem
Ersättare
Camilla Antas, samlJuha-Pekka Tyni, saml
Borgå (ordf.)
Borgå


Tanja Vauhkonen, gröna
Hanna Paatero, gröna
Träskända (v.ordf.)
Esbo


Ted Apter, saml
Eppie Eloranta, saml
HelsingforsHelsingfors


Jyrki Loijas, saml
Jenni Seppinen, saml
PukkilaPukkila


Fatim Diarra, gröna
Max Mannola, gröna
Helsingfors
Vanda


Anders Björklöf, sd
Laura Lybeck, sd
Helsingfors
Helsingfors


Eva Comét, sd
Torbjörn Bergström, sd
Raseborg
Lovisa
  
Linnea Henriksson, sv
Mika Valli, sv
Raseborg
Nurmijärvi
  
Marika Sorja, saf
Karin Zeiger, saf
Helsingfors
Helsingfors
  
Antti Kauppinen, vänst
Irja Bergholm, vänst
Helsingfors
Kyrkslätt