Landskapets samarbetsgrupp samordnar de nyländska utvecklingsåtgärderna

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) är ett samarbetsnätverk som har som mål att utveckla Nyland. Gruppen består av finansiärer och sakkunniga och ser till att landskapets utvecklingsåtgärder samordnas.

Gruppmedlemmarna representerar förutom Nylands förbund och dess medlemskommuner även statsförvaltningen samt arbetsmarknads- och näringsorganisationerna.

Samarbetsgruppen är ett diskussionsforum där frågor som berör landskapets utveckling tas upp. Gruppen utgör grunden för den nyländska intressebevakningen och styr kommunala resurser samt fastställer regionutvecklingsprojekten och linjerna för den statliga förvaltningen.

Samarbetsgruppen godkänner Nylandsprogrammets genomförandeplan. Planen innehåller de mest brådskande projekten i landskapet jämte avtal om finansieringen av dessa.

Landskapets samarbetsgrupp är ett lagstadgat organ vars representanter utses av landskapsstyrelsen.

Gruppen sammanträder cirka sex gånger om året.

Medlemmar 2017–2020:


Nylands förbund och medlemskommunerna


Medlem
Ersättare
Nylands förbund
Markku Markkula, ordf.
Kimmo Oila

Arja Karhuvaara
Matias Pajula

Kaarin Taipale, 2. vice ordf.
Irma Pahlman

Kimmo Kiljunen
Mimmi Asikainen

Minerva Krohn, 1. vice ordf.
Hannu Oskala

Tiina Elo
Timo Juurikkala

Mia Heijnsbroek-Wirén
Anders Adlercreutz
Yrkeshögskolorna
Tuija Hirvikoski, Laurea
Jatta Jussila-Suokas,
Haaga-Helia


Statliga myndigheter och övrig statsförvaltning


Medlem
Ersättare
NTM-centralen i Nyland
Petri Knaapinen,
3. I vice ordf.
Satu Pääkkönen

Reino Koho
Tuovi Päiviö
RFV i södra Finland
Merja Ekqvist
Sanna Puura
Tekes
Kari Komulainen
Anne Turula
Aalto-universitetet
Sanna-Katri RautavaAnnukka Jyrämä
Helsingfors universitet
Kaisa Ainala
Helena Holopainen


Arbetsmarknads-, närings- och andra organisationer


Medlem
Ersättare
FFC Nyland
Tatu Tuomela
Hannele Ugur
AKAVA Nyland
Jari Ruokolainen
Sari Melkko
STTK Nyland
Timo Vuorinen
Terhi Tuominen-Seittonen
Finlands näringsliv EK
Jari Huovinen
Jenni Ruokonen
Handelskamrarna i Nyland
Tatu Rauhamäki
Anne Pevkur
Företagarorganisationerna
i Nyland
Esa Mänttäri
Tiina Oksala
Lantbruksproducentförbunden
i Nyland
Bjarne Westerlund       
Jaakko Holsti
Södra Finlands IdrottPäivi Ahlroos-Tanttu
Tarja Nieminen
Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf.Tapani Veistola
Hilkka Toivonen
Teknologiska forsknings-
centralen VTT
Leena Sarvaranta
Lula Rosso