Landskapsfullmäktige är högsta beslutande organ

Landskapsfullmäktige med sina 77 ledamöter är Nylands förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i fullmäktige representerar medlemskommunernas fullmäktige.

Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen.

Under mandatperioden 2013–2016 har fullmäktige 24 representanter från Helsingfors, 11 från Esbo och 9 från Vanda samt en eller två representanter från de mindre kommunerna i Nyland. Ordförandena väljs för två år åt gången.

Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantalet i kommunerna. Enligt förbundets grundavtal får kommunen en representant för varje påbörjade 25 000 invånare. Platserna beräknas enligt uppgifterna vid årsskiftet innan kommunalvalet.

Landskapsfullmäktige som utses på basis av vårens kommunalvalsresultat 2017 inleder sin verksamhetsperiod i början av hösten. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ fram tills det nya landskapet inleder sin verksamhet i början av 2019, till följd av vård- och landskapsreformen.

Maakuntavaltuusto ryhmäkuvassa 2013

Landskapsfullmäktige på Nationalmuseets gård våren 2013.

Ordförande för landskapsfullmäktige är Eero Heinäluoma (sd, Helsingfors). Första vice ordförande är Timo Juurikkala (gröna, Vanda) och andra vice ordförande är Juha Hakola (saml, Helsingfors)


Samlingspartiet är störst

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet i Nyland. Samlingspartiet är det största partiet med 22 platser. Socialdemokraterna har 15 platser och de Gröna 13 platser.

Mandatfördelningen i landskapsfullmäktige:

Samlingspartiet
23
Socialdemokraterna 
15
Gröna förbundet  
13
Sannfinländarna 
8
Svenska folkpartiet   
7
Vänsterförbundet5
Centerpartiet  
4
Kristdemokraterna
2


Möten

Landskapsfullmäktige sammanträder två eller tre gånger om året. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

> Mötesdatum

Mötets föredragningslista läggs ut på webben två veckor före mötet. Den hålls framme tills prokollet publiceras efter justeringen.

> Möteshandlingar