Landskapsfullmäktige är högsta beslutande organ

Landskapsfullmäktige är Nylands förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i fullmäktige representerar medlemskommunernas fullmäktige.

Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen.

Landskapsfullmäktige som inledde sin mandatperiod 2017 har 80 ledamöter. Av representanterna är 26 från Helsingfors, 11 från Esbo, 9 från Vanda och  3 från Borgå. De mindre kommunerna har en eller två representanter.

Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantalet i kommunerna. Enligt förbundets grundavtal får kommunen en representant för varje påbörjade 25 000 invånare. Platserna beräknas enligt uppgifterna vid årsskiftet innan kommunalvalet.

Nuvarande landskapsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ fram tills det nya landskapet inleder sin verksamhet i början av 2020, till följd av vård- och landskapsreformen.

Samlingspartiet är störst

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet i Nyland. Samlingspartiet är det största partiet med 22 platser. De gröna har 17 platser och socialdemokraterna 14 platser.

Mandatfördelningen i landskapsfullmäktige:

Samlingspartiet
22
Gröna förbundet
17
Socialdemokraterna  14
Sannfinländarna
7
Svenska folkpartiet   
7
Vänsterförbundet7
Centerpartiet  
4
Kristdemokraterna
2


Möten

Landskapsfullmäktige sammanträder två eller tre gånger om året. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

> Mötesdatum

Mötets föredragningslista läggs ut på webben en vecka före mötet. Den hålls framme tills prokollet publiceras efter justeringen.

> Möteshandlingar