Landskapsfullmäktiges ordförande


  • Ordförande: Mari Holopainen (Gröna, Helsingfors)
  • I vice ordförande: Leena Luhtanen (SDP, Esbo)
  • II vice ordförande: Seija Muurinen (Saml, Helsingfors)Mari Holopainen (Gröna), ordförande

Mari Holopainen. Kuva Anni Levonen

Hemort
Helsingfors

Utbildning
Ekonomie magister, doktorand

Hobbyer
Politik och motion

Favoritställe i Nyland
Noux nationalpark

Motto
Låt dina drömmar vara större än din tvivel

Ta kontakt
mari.holopainen@vihreat.fi

Leena Luhtanen (SDP), 1:a vice ordförande

Leena Luhtanen. Kuvaaja Anni Levonen

Hemort
Esbo

Utbildning
Politices magister, doktor (hc)

Hobbyer
Politisk historia, att läsa (i synnerhet biografier), opera och film, stugliv och trädgårdsarbete

Favoritställe i Nyland
Min promenadrutt längs havsstranden i Björnvik och på Björnö i Hagalund

Motto
Sprid det goda vidare, bra saker kommer alltid tillbaka

Ta kontakt

leena.luhtanen@elisanet.fi

Seija Muurinen (Saml), 2:a vice ordförande

Seija Muurinen. Kuva Anni Levonen

Hemort
Helsingfors

Utbildning
Doktor i vårdvetenskap, docent i gerontologi

Hobbyer
Motionslöpning, läsning, församlingsverksamhet

Favoritställe i Nyland
Brunnsparkens strand och kaféer

Motto
Du kan göra det redan i dag

Ta kontakt
seija.muurinen@kolumbus.fi