Förbundets arbete leds av landskapsstyrelsen

Hallitus-11.9.2017-2

Det praktiska arbetet vid Nylands förbund leds av landskapsstyrelsn som har 15 medlemmar. Styrelsen utses av landskapsfullmäktige.

Landskapsstyrelsen leder den praktiska verksamheten vid förbundets byrå, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning.

Under verksamhetsperioden som har inletts 2017 har Helsingfors stad sex representanter och Esbo och Vanda två representanter vardera. De mindre kommunerna har sammanlagt fem representanter.

Antalet kommunala representanter fastställs utifrån förbundets grundavtal enligt antalet kommuninvånare.

Den nuvarande landskapsstyrelsen fortsätter sitt arbete fram tills det nya landskapet inleder sin verksamhet i början av 2020.

Kommunalvalets resultat bestämmer den politiska fördelningen av platserna

Landskapsstyrelsens sammansättning motsvarar de röstandelar som de politiska grupperna fått i kommunalvalet.

Partipolitiskt fördelas platserna så att

  • samlingspartiet har fem platser
  • de gröna och socialdemokraterna har tre platser vardera
  • sannfinländarna, svenska folkpartiet, vänsterförbundet och centerna har en plats var.


Möten

Landskapsstyrelsen sammanträder i genomsnitt en gång i månaden. Styrelsens möten är inte öppna för allmänheten.

> Mötesdatum

Mötets föredragningslista läggs ut på webben en vecka före mötet. Den hålls framme tills prokollet publiceras efter justeringen.

> Möteshandlingar (på finska)

Vi informerar om besluten på mötesdagen.

> Meddelanden