Förbundets arbete leds av landskapsstyrelsen

Det praktiska arbetet vid Nylands förbund leds av en landskapsstyrelse med 14 medlemmar. Styrelsen utses av landskapsfullmäktige.

Landskapsstyrelsen leder förbundsbyråns praktiska verksamhet, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning.

Under mandatperioden 2013–2016 har Helsingfors stad fem representanter och Esbo och Vanda båda två representanter i landskapsstyrelsen. De mindre kommunerna har sammanlagt fem ledamöter, varav tre kommer från KUUMA-kommunerna, en från västra och en från östra Nyland.

Antalet kommunala representanter fastställs utifrån förbundets grundavtal enligt antalet kommuninvånare.

Landskapsfullmäktige, som organiserar sig i början av hösten 2017, utser under hösten en ny landskapsstyrelse. Förbundets organ fortsätter sitt arbete fram tills det nya landskapet inleder sin verksamhet i början av 2019.

maakuntahallitus 2013

Landskapsstyrelsen på Nylands förbunds byrå våren 2013. Ordförande för landskapsstyrelsen är Outi Mäkelä (saml, Nurmijärvi). Första vice ordförande är Pasi Salonen (sannf, Vichtis) och andra vice ordförande är Jari Sainio (sd, Vanda).

Kommunalvalets resultat bestämmer den politiska fördelningen av platserna

Landskapsstyrelsens sammansättning svarar de röstandelar som de politiska grupperna fått i kommunalvalet.

Partipolitiskt fördelas platserna så att

  • samlingspartiet har fyra platser
  • socialdemokraterna har tre platser
  • de gröna och sannfinländarna har båda två platser
  • svenska folkpartiet, vänsterförbundet och centerpartiet har alla en plats  

Möten

Landskapsstyrelsen sammanträder i genomsnitt en gång i månaden. Styrelsens möten är inte öppna för allmänheten.

> Mötesdatum

Mötets föredragningslista läggs ut på webben en vecka före mötet. Den hålls framme tills prokollet publiceras efter justeringen.

> Möteshandlingar (på finska)

Vi informerar om besluten på mötesdagen.

> Meddelanden