Beslutsorganens mötesdagar

Landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Sammanträdena hålls på förbundets kontor i Västra Böle, i regel på måndagar från och med klockan 8.30.

Hösten 2017 sammanträder styrelsen 25.9., 23.10., 20.11. och 11.12.

Landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige sammanträder två till tre gånger om året. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten och hålls vanligtvis i Helsingfors.

Följande möte hålls 2.11. och 5.12.2017.

Revisionsnämnden

Förbundets revisionsnämnd sammanträder fem gånger om året.

Kommittén för språklig service

Kommittén för språklig service sammanträder två gånger om året.


Organens föredragningslistor och mötesprotokoll finns på nätet:

> Mötestjänsten

Förberedelserna inför vård- och landskapsreformen

Mötesdatumen som berör vård- och landskapsformens förberedelser i Nyland finns på webbplatsen uusimaa2019.fi.