Beslutsorganens mötesdagar

Landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Sammanträdena hålls på förbundets kontor i Västra Böle, i regel på måndagar från och med klockan 10.

Våren 2017 sammanträder styrelsen 6.2, 13.3, 24.4, 22.5 och 19.6. Höstens första möte hålls 21.8.2017.

Landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige sammanträder två till tre gånger om året. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten och hålls vanligtvis i Helsingfors. Den gånga verksamhetsperiodens fullmäktige höll sitt sista möte 24.5.2017.

Revisionsnämnden

Förbundets revisionsnämnd sammanträder fem gånger om året.

Kommittén för språklig service

Kommittén för språklig service sammanträder två gånger om året.

Kommunernas representantmöte

Kommunernas representantskap samlas 27.6.2017. Representantskapet väljer medlemmarna till det nya landskapsfullmäktige.


Organens föredragningslistor och mötesprotokoll finns på nätet:

> Mötestjänsten

Förberedelserna inför vård- och landskapsreformen

Mötesdatumen som berör vård- och landskapsformens förberedelser i Nyland finns på webbplatsen uusimaa2019.fi.