Beslutsorganens mötesdagar

Landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen sammanträder ungefär två gånger per månad. Sammanträdena hålls på förbundets kontor i Västra Böle, i regel på måndagar från och med klockan 8.30.

Möten hösten 2018: 20.8, 17.9, 15.10, 19.11 och 17.12.

Vårperiodens 2019 möte hålls 21.1, 25.2, 18.3, 29.4, 20.5 och 10.6.

Landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige sammanträder 2–5 gånger om året. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten och hålls vanligtvis i Helsingfors.

Möten år 2018: 13.3, 17.4, 12.6, 18.9 och 11.12.

Möten år 2019: 12.3, 11.6, 17.9 och 10.12.

Revisionsnämnden

Möten hösten 2018: 24.9, 14.11 och 10.12.

Kommittén för språklig service

Kommittén för språklig service sammanträder två gånger om året.

Kommitténs mötesdatum för hösten 2018 har inte ännu slagits fast.

Nylandsplanens styrgrupper

Nylandsplanens strygrupper samlas ungefär fyra gånger om året.

Möten hösten 2018:
  • Helsingforsregionen 5.12
  • Östra Nyland 4.12
  • Västra Nyland 13.12

Organens föredragningslistor och mötesprotokoll finns på nätet:

> Mötestjänsten

Förberedelserna inför vård- och landskapsreformen

Mötesdatumen som berör vård- och landskapsformens förberedelser i Nyland finns på webbplatsen uusimaa2019.fi.