Revisionsnämnden utvärderar hur förbundets mål förverkligats

Revisionsnämnden som består av landskapsfullmäktigeledamöter bedömer hur bra de av landskapsfullmäktige uppställda funktionella och ekonomiska målen förverkligas. Årligen ger den en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi, som fullmäktige fattar beslut om.

Förbundets revisor förelägger ärenden för nämnden.

Revisionsnämnden 2013–2016

Ledamot
Ersättare
Pekka Majuri, saml
Pia Pakarinen, saml
Helsingfors (pj)
Helsingfors


Anu Rajajärvi, sd
Pentti Pulkkinen, sd
Vichtis (vpj)
Vichtis


Silvo Kaasalainen, gröna
Marjo Matikka, gröna
VandaEsbo
  
Linda Kallas, saml
Jari K Sillanpää, saml
PukkilaMäntsälä


tarkastuslautakunta