Revisionsnämnden utvärderar hur förbundets mål förverkligats

Revisionsnämnden som består av landskapsfullmäktigeledamöter bedömer hur bra de av landskapsfullmäktige uppställda funktionella och ekonomiska målen förverkligas. Årligen ger den en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi, som fullmäktige fattar beslut om.

Förbundets revisor förelägger ärenden för nämnden.

Revisionsnämnden 2017->

Ledamot
Ersättare
Carita Orlando, saml
Mika Kasonen, saml
Vanda (ordf.)
Vanda


Riitta Ahola, sd
Jukka Mölsä, sd
Borgå (v.ordf.)
Vanda


Matti Enroth, saml
Terhi Koulumies, saml
Helsingfors
Helsingfors
  
Silvo Kaasalainen, grönaHannu Ahola, gröna
Vanda
Borgå