Tillsammans skapar vi Finlands 100-årsjubileum i Nyland

Suomen_lippu_ja_selfie_Suvi-Tuuli Kankaanpää

Kom med och fira vår generations största födelsedagsfest.
Tillsammans skapar vi ett för Nyland oförglömligt jubileumsår!Understöd för Finland 100 i Nyland


Nylands förbund förmedlar understöd för projekt som genomförs i Nyland och som har godkänts till hundraårsjubileets officiella program.

Understöd kan sökas 16.3–31.1.2017. Den högsta summan som beviljas är 10 000 euro. Understöd kan sökas av en person, grupp eller organisation.

> Ansökningsannons

> Ansökningsblankett och instruktioner

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Hur syns den nyländska identiteten i projektet? Vilka nyländska särdrag beaktas och hur kommer de fram i projektet?
  • Är projektet verkningsfullt på regional nivå? Ger projektet upphov till bestående resultat, finns det kontinuitet?
     Ger projektet upphov till nya traditioner, genomför projektet något nytt och innovativt?
  • Hur ökar projektet den nyländska sammanhållningen? Förenar projektet olika aktörer och specialgrupper, hur stor mottagargrupp riktar sig projektet till?

Om du vill söka regionalt Finland 100-understöd ska du först ansöka om att få medverka i jubileumsårets officiella program på adressen www.suomifinland100.fi.

Hur firar det finländska folket sina hundra år av självständighet?

Nylands förbund samordnar landskapets arbete kring Finland 100 och stöder projekt som har godkänts till programmet. Utöver landskapsförbunden arbetar även Finlands  största städer med jubileumsårets program på regional nivå. I Nyland deltar Helsingfors, Esbo och Vanda.

> Registerbeskrivning, Finland 100 i Nyland (pdf, på finska)