Nylands landskapsparlament hölls 22–23.11.2018 – materialet finns tillgängligt


SV-parlamentti-logolla

Drygt trehundra nyländska aktörer deltog i Nylands landskapsparlament 22–23 november. Den första dagen ägde rum i Paasitorni i Helsingfors. Programmet fortsatte på färjan till Tallinn.

Allt material från evenemanget finns nu på parlamentets finska webbsida. Det finns videoklipp om talarnas föredrag, talarnas föredragsmaterial samt bilder från Paasitorni.

> Parlamentets finska webbsida

> Landskapsparlamentets program (seminariets språk var finska)

Programmet tog en titt på den nya regeringsperioden – partiordförande tenterades

Det första temat var välfärdstjänster. Dagen inleddes med att tentera alla partiordförande i en och en halv timme. Redaktör Kirsi Alm-Siira var konferencier.

Juha Tuominen som är blivande verkställande direktör vid HNS berättade om särdrag hos samarbetet kring vårdreformen i Nyland.

På eftermiddagen erbjöd europaparlamentariker Merja Kyllönen i sin videohälsning sina tankar om Nyland som en del av det europeiska TEN-T-trafiknätet. Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen fortsatte med att behandla framtidsöversiktens trafikpolitiska teman och landskapsdirektör Ossi Savolainen gav sina kommentarer genom att prioritera de för Nyland viktiga trafikprojekten under följande regeringsperiod.

Hurdant är Finlands starka multimodala center Helsingfors-Vanda? Flygplatsdirektör Joni Sundelin berättade om det. Docent Markku Tinnilä presenterade nya tjänster kring olika sätt att färdas. De håller på att bli en del av kollektivtrafiken och ersätta privatbilismen.

Dessutom premierade vi traditionellt även Årets nyländska toppföretag i tre kategorier.

Programmet fortsatte på färjan till Tallinn där Finlands Kommunförbund deltog i arrangemanget tillsammans med Nylands förbund. Hjärtförbundets generalsekreterare Tuija Brax höll ett inledande anförande om organisationernas och de samhälleliga företagens roll i framtiden och ledde en paneldiskussion om ärendet.

Den andra paneldiskussionen fördes under ledning av Karina Jutila från e2 Tutkimus och dess tema var kundernas möjligheter att påverka tjänsterna.

Utvecklingschef Johanna Viita från Kommunförbundet var konferencier på eftermiddagen.