Nylands förbunds avgifter för handlingar och begäran om utredningar


Avgiftsfria handlingar

  • Handlingar som det enligt lag eller förordning inte tas ut avgifter för.
  • Handlingar med vilka Nylands förbunds beslut meddelas för kännedom åt den berörda myndigheten eller personen.
  • Handlingar som ges i samband med myndighetssamarbete.
  • Handlingar som ges ur personregistret.
  • Handlingar som ges åt Nylands förbunds förtroendevalda eller anställda.
  • Handlingar som det i enskilda fall är rimligt och/eller till Nylands förbunds fördel att de är avgiftsfria.

  Portoavgift tas inte ut inte för avgiftsfria handlingar.

  Avgiftsbelagda handlingar

  Protokollsutdrag, kartutdrag, kopior eller andra utskrifter i form av svartvita eller färgkopior:

  • för den första sidan uttas en avgift på 3 euro
  • för de följande sidorna uttas 30 cent per sida, men ändå högst 30 euro per dokument.

  Avgifterna för apparatur, material och porto räknas utifrån kostnaderna som uppkommer.

  Handlingar som utarbetas på begäran

  Kartor:

  • Storlek A4: 10 euro styck
  • Storlek A3: 15 euro styck
  • Storlek A0: 30 euro styck

  Intyg:

  • 5 euro styck

  Avgifterna för apparatur, material och porto räknas utifrån kostnaderna som uppkommer.

  Begäran om information eller utredningar

  • 50 euro per timme, men ändå högst 500 euro.

  Utöver timavgiften tas inga övriga avgifter ut.

  Handlingar och kartor som berör planläggning på landskapsnivå

  • Beslut som berör planläggning jämte bilagor: 30 euro

  Till dem som ärendet berör ges beslut med bilagor utan avgifter.  I avgifterna ingår mervärdesskatt och eventuellt styrkande av riktighet.

  > Avgifter för handlingar och begäran om information och utredningar (pdf, på finska)