De anställda

Ungefär 90 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 20 % visstidsanställd projektpersonal.

Kaikki | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Aaltio, Tuuli, Kommunikationsplanerare, arbetsledig, vikarieras av Laura Saukkonen
Aalto, Milla, Kommunikationsplanerare
Aalto, Silja, Miljöexpert
Aliyeva, Kamilla, Projektplanerare, betjänar också på svenska
Aronkytö, Timo, Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
Auranne, Tiina, Personalchef
Autioniemi, Paula, Förvaltnings- och ekonomidirektör


C

Chang, Christine, Projektchef, sakkunnig i EU-ärenden


D

Dromberg, Leena, Inspektör


E

Elo, Aila, Landskapsplanearkitekt
Elo, Seija, Kommunikationschef
Eskelinen, Juha, Direktör, regionutveckling, betjänar också på svenska


G

Grönberg, Iiro, Sakkunnig
Güner, Riitta, Inspektör


H

Haanpää, Simo, Miljösakkunnig
Haili, Tarja, Sakkunnig, kultur, betjänar också på svenska
Halla-aho, Heli, Sakkunnig
Hallanoro, Henri, Inspektör
Harjula, Saara, EU-samarbetschef
Hatanpää, Olli Pekka, Planeringschef
Heiniemi-Pulkkinen, Kristiina, Innovationssakkunnig
Heinonen, Anu, Sakkunnig, strukturfonder
Herala, Johannes, Sakkunnig
Huotari, Tiina, Programdirektör, arbetsledig, vikarieras av Hanna Laaksonen
Hynninen, Jukka, Chef för dataadministration
Hyttinen, Liisa, Sakkunnig
Hänninen, Marja-Leena, Bokförare


J

Julin, Pirkko, Planeringsassistent
Jumppanen, Aila, Inspektör
Juselius, Johanna, Sakkunnig, EU-ärenden
Jutila, Henri, Sakkunnig, geografisk information


K

Kallasvaara, Heikki, Sakkunnig i EU-ärenden
Kallio, Joanna, Inspektör
Kanerva, Inka, Kommunikationsdirektör
Karhu, Ulla-Mari, Planeringschef
Karlsson, Patricia, Translator, betjänar också på svenska
Keinänen, Olli, Ledande sakkunnig
Keistinen, Kosti, Kommunikationsplanerare
Kemppainen, Emma-Leena, Information Officer, Central Baltic Contact Point, arbetsledig, vikarieras av Jaakko Ranta
Kettunen, Sanna, Projektplanerare
Koistinen, Tarja, Sakkunnig, turism, betjänar också på svenska
Koljonen, Hanne, Ledningens assistent
Kouhia, Pasi, Trafikplanerare
Kuukasjärvi, Lauri, Näringschef
Kytö, Inka, Sakkunnig, miljö, vikarie för Tanja Lamminmäki


L

Laaksonen, Hanna, Programdirektör
Lainevuo, Ari, Forskningschef
Laitinen, Mika, Sakkunnig, geografisk information
Lamminmäki, Tanja, Sakkunnig, miljö, vikarieras av Inka Kytö
Lampi, Anu, Assistent
Latvanen, Paula, Projektassistent
Levonen, Anni, Grafisk planerare
Liikkanen, Markus, Sakkunnig
Lindberg, Walter, Planerare, geografisk information, betjänar också på svenska
Lomperi, Elina, Projektplanerare


M

Manninen, Mariikka, Sakkunnig
Mansikka, Ilona, Planläggningschef
Martikainen, Virpi, Projektchef, betjänar också på svenska
Merikanto, Maija, Sakkunnig, arbetsledig
Myllymäki, Ilkka, EU-sakkunnig


N

Neiro, Susan, Translator, betjänar också på svenska
Nurmi, Juha, Utvecklingskoordinator
Nyholm, Per-Stefan, Utvecklingschef, betjänar också på svenska


P

Paajanen, Malla, Ledande sakkunnig, betjänar också på svenska


R

Ranta, Jaakko, Information Officer, Central Baltic Contact Point, betjänar också på svenska
Rautio, Kaarina, Planeringschef, betjänar också på svenska
Rekola, Lasse, Sakkunnig, miljö


S

Saarinen, Sakari, Projektchef
Salmi, Petra, Sekreterare för ärendehanteringen, betjänar också på svenska
Saukkonen, Laura, Kommunikationsplanerare
Savolainen, Ossi, Landskapsdirektör, betjänar också på svenska
Setälä, Liisa, Sakkunnig
Silvennoinen, Suvi, Sakkunnig
Sovala, Markus, Förändringsledare, landskapsreformen
Stenvall, Maija, Sakkunnig, trafik, arbetsledig
Suominen, Jouni, Planerare
Suominen, Petri, Trafikplaneringschef
Suursalmi, Tero, Jurist


T

Taipale, Krista, Byråchef Helsinki EU Office. Betjänar också på svenska
Tamminen, Janne, Sakkunnig, betjänar också på svenska
Taronen, Antti, Sakkunnig, strukturfonder
Tikkanen-Pietikäinen, Inka, Förvaltningschef, betjänar också på svenska
Toivola, Markus, Inspektör, betjänar också på svenska
Tuhkanen, Päivi, Ekonomi- och personalassistent
Tuomi, Rosa, Sakkunnig, arbetsledig


V

Vauhkonen, Heli, Landskapsplanearkitekt, betjänar också på svenska
Venäläinen, Eero, Utvecklingschef, betjänar också på svenska
Vikman-Kanerva, Merja, Direktör, regionplanering
Vuorsalo, Annina, Miljösakkunnig, arbetsledig, vikarieras av Simo Haanpää
Vähä-Sipilä, Suvi, Sakkunnig, EU-ärenden


W

Waris, Seija, Personalplanerare, betjänar också på svenska


Y

Ylimaunu, Konsta, EU Advisor, Helsinki EU Office


Ö

Öhman, Tiina, Assistent