De anställda

Ungefär 90 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 20 % visstidsanställd projektpersonal.

Kaikki | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Aaltio, Tuuli, Kommunikationsplanerare
Aalto, Milla, Kommunikationsplanerare
Aalto, Silja, Miljöexpert
Autioniemi, Paula, Förvaltnings- och ekonomidirektör


C

Chang, Christine, Projektchef, sakkunnig i EU-ärenden


D

Dromberg, Leena, Inspektör


E

Elo, Aila, Landskapsplanearkitekt
Elo, Seija, Kommunikationschef
Engström, Annukka, Miljösakkunnig
Eskelinen, Juha, Direktör, regionutveckling, betjänar också på svenska


G

Gröhn, Irene, Sakkunnig, strukturfonder
Güner, Riitta, Inspektör


H

Haanpää, Simo, Miljösakkunnig
Haili, Tarja, Sakkunnig, kultur, betjänar också på svenska
Halla-aho, Heli, Sakkunnig
Hallanoro, Henri, Inspektör
Hanbli, Sanni,
Harjula, Saara, EU-samarbetschef, Helsinki EU Office
Hatanpää, Olli Pekka, Planeringschef
Heiniemi-Pulkkinen, Kristiina, Innovationssakkunnig
Herala, Johannes, Sakkunnig
Huotari, Tiina, Programdirektör
Hynninen, Jukka, Chef för dataadministration
Hämäläinen, Tiia, Translator, betjänar också på svenska
Hänninen, Marja-Leena, Bokförare


J

Jokinen, Pirjo, Inspektör
Julin, Pirkko, Planeringsassistent
Juselius, Johanna, Sakkunnig, EU-ärenden
Jutila, Henri, Sakkunnig, geografisk information


K

Kallasvaara, Heikki, Sakkunnig i EU-ärenden
Kallio, Joanna, Inspektör
Kallio, Riikka, Sakkunnig, trafik, vikarie för Maija Stenvall
Kanerva, Inka, Kommunikationsdirektör
Karhu, Ulla-Mari, Planeringschef
Keinänen, Olli, Ledande sakkunnig
Kemppainen, Emma-Leena, Information Officer, Central Baltic Contact Point, arbetsledig, vikarieras av Jaakko Ranta
Koistinen, Tarja, Sakkunnig, turism, betjänar också på svenska
Kokkonen, Jaana, EU-sakkunnig, Helsinki EU Office
Koljonen, Hanne, Ledningens assistent
Kouhia, Pasi, Trafikplanerare
Kuukasjärvi, Lauri, Näringschef
Kytö, Inka, Landskapsplanearkitekt


L

Laaksonen, Hanna, Sakkunnig, strukturfonder
Lainevuo, Ari, Forskningschef
Laitinen, Mika, Sakkunnig, geografisk information
Lamminmäki, Tanja, Sakkunnig, miljö
Lampi, Anu, Assistent
Latvanen, Paula, Projektassistent
Levonen, Anni, Grafisk planerare
Liikkanen, Markus, Sakkunnig
Lindberg, Walter, Planerare, geografisk information, betjänar också på svenska


M

Manninen, Mariikka, Landskapsplanearkitekt
Mansikka, Ilona, Planläggningschef
Merikanto, Maija, Sakkunnig
Myllymäki, Ilkka, EU-sakkunnig, Helsinki EU Office


N

Neiro, Susan, Translator, betjänar också på svenska
Nyholm, Per-Stefan, Utvecklingschef, betjänar också på svenska


O

Oinonen, Eeva, Personalchef


P

Paajanen, Malla, Ledande sakkunnig, betjänar också på svenska


R

Rautio, Kaarina, Planeringschef
Rekola, Lasse, Sakkunnig, miljö
Räihälä, Nina, Inspektör


S

Saarinen, Sakari, Projektchef
Salmi, Petra, Sekreterare för ärendehanteringen, betjänar också på svenska
Savolainen, Ossi, Landskapsdirektör, betjänar också på svenska
Setälä, Liisa, Sakkunnig
Silvennoinen, Suvi, Sakkunnig
Stenvall, Maija, Sakkunnig, trafik, arbetsledig
Suominen, Jouni, Planerare
Suominen, Petri, Trafikplaneringschef
Suursalmi, Tero, Jurist


T

Taipale, Krista, Byråchef, Helsinki EU Office. Betjänar också på svenska
Tamminen, Janne, Sakkunnig, betjänar också på svenska
Taronen, Antti, Sakkunnig, strukturfonder
Toivola, Markus, Inspektör, betjänar också på svenska
Tuhkanen, Päivi, Ekonomi- och personalassistent
Tuomi, Rosa, Sakkunnig


V

Vauhkonen, Heli, Landskapsplanearkitekt, betjänar också på svenska
Venäläinen, Eero, Utvecklingschef, betjänar också på svenska
Vikman-Kanerva, Merja, Direktör, regionplanering
Vuorsalo, Annina, Miljösakkunnig, arbetsledig, vikarieras av Simo Haanpää


Y

Ylimaunu, Konsta, EU Advisor, Helsinki EU Office


Ö

Öhman, Tiina, Assistent