De anställda

Ungefär 90 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 20 % visstidsanställd projektpersonal.

Kaikki | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Aaltio, Tuuli, Kommunikationsplanerare, arbetsledig, vikarieras av Kosti Keistinen
Aalto, Milla, Kommunikationsplanerare
Aalto, Silja, Miljöexpert
Aliyeva, Kamilla, Projektplanerare, betjänar också på svenska
Aronkytö, Timo, Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
Auranne, Tiina, Personalchef
Autioniemi, Paula, Förvaltnings- och ekonomidirektör


C

Chang, Christine, Projektchef, sakkunnig i EU-ärenden


D

Dromberg, Leena, Inspektör


E

Elo, Aila, Landskapsplanearkitekt
Elo, Seija, Kommunikationschef
Eskelinen, Juha, Direktör, regionutveckling, betjänar också på svenska


G

Grönberg, Iiro, Sakkunnig
Güner, Riitta, Inspektör


H

Haili, Tarja, Sakkunnig, kultur, betjänar också på svenska
Halla-aho, Heli, Sakkunnig
Hallanoro, Henri, Inspektör
Harjula, Saara, Sakkunnig i EU-ärenden
Hartikainen, Tarja, Samarbetschef
Hatanpää, Olli Pekka, Planeringschef
Heiniemi-Pulkkinen, Kristiina, Innovationssakkunnig
Heinonen, Anu, Sakkunnig, strukturfonder
Huotari, Tiina, Programdirektör, arbetsledig, vikarieras av Hanna Laaksonen
Hynninen, Jukka, Chef för dataadministration
Hyttinen, Liisa, Sakkunnig
Hyypiä, Markku, Sakkunnig
Hänninen, Marja-Leena, Bokförare


J

Julin, Pirkko, Planeringsassistent
Jumppanen, Aila, Inspektör
Juselius, Johanna, Sakkunnig, EU-ärenden
Jutila, Henri, Sakkunnig, geografisk information


K

Kallasvaara, Heikki, Sakkunnig i EU-ärenden
Kallio, Joanna, Inspektör
Kanerva, Inka, Utvecklingsdirektör
Karhu, Ulla-Mari, Planeringschef
Karlsson, Patricia, Translator, betjänar också på svenska
Keinänen, Olli, Ledande sakkunnig
Keistinen, Kosti, Kommunikationsplanerare, vikarie för Tuuli Aaltio
Kemppainen, Emma-Leena, Information Officer, Central Baltic Contact Point
Keppola, Erika, Kommunikationsplanerare
Koistinen, Tarja, Sakkunnig, turism, betjänar också på svenska
Koljonen, Hanne, Ledningens assistent
Korhonen, Kaija, Projektchef
Kouhia, Pasi, Trafikplanerare
Kuukasjärvi, Lauri, Näringschef
Kytö, Inka, Sakkunnig, miljö, arbetsledig


L

Laaksonen, Hanna, Programdirektör
Lainevuo, Ari, Forskningschef
Laitinen, Mika, Sakkunnig, geografisk information
Lamminmäki, Tanja, Sakkunnig, miljö
Lampi, Anu, Assistent
Latvanen, Paula, Projektassistent
Levonen, Anni, Grafisk planerare
Liikkanen, Markus, Sakkunnig
Lindberg, Walter, Planerare, geografisk information, betjänar också på svenska
Lomperi, Elina, Projektplanerare


M

Manninen, Mariikka, Sakkunnig
Mansikka, Ilona, Planläggningschef
Martikainen, Virpi, Projektchef, betjänar också på svenska
Merikanto, Maija, Sakkunnig, arbetsledig
Myllymäki, Ilkka, EU-planerare


N

Neiro, Susan, Translator, betjänar också på svenska
Nurmi, Juha, Utvecklingskoordinator
Nyholm, Per-Stefan, Utvecklingschef, betjänar också på svenska


P

Paajanen, Malla, Ledande sakkunnig, betjänar också på svenska


R

Ranta, Jaakko, Praktikant för internationella ärenden, betjänar också på svenska
Rautio, Kaarina, Planeringschef, betjänar också på svenska
Reinikka, Arja, Assistent
Rekola, Lasse, Sakkunnig, miljö
Rinkinen, Kristiina, Landskapsplanearkitekt, arbetsledig


S

Saarinen, Sakari, Projektchef
Salmi, Petra, Sekreterare för ärendehanteringen, betjänar också på svenska
Saukkonen, Laura, Kommunikationsplanerare, vikarie för Milla Aalto
Savolainen, Ossi, Landskapsdirektör, betjänar också på svenska
Schroderus-Nevalainen, Andrina, Projektplanerare
Setälä, Liisa, Sakkunnig
Silvennoinen, Suvi, Sakkunnig
Sovala, Markus, Förändringsledare, landskapsreformen
Stenvall, Maija, Sakkunnig, trafik
Suominen, Jouni, Planerare
Suominen, Petri, Trafikplaneringschef
Suursalmi, Tero, Jurist


T

Taipale, Krista, Byråchef Helsinki EU Office. Betjänar också på svenska
Tamminen, Janne, Sakkunnig, betjänar också på svenska
Taronen, Antti, Sakkunnig, strukturfonder
Tikkanen-Pietikäinen, Inka, Förvaltningschef, betjänar också på svenska
Toivola, Markus, Inspektör, betjänar också på svenska
Tuhkanen, Päivi, Ekonomi- och personalassistent
Tuomi, Rosa, Sakkunnig, arbetsledig


V

Vauhkonen, Heli, Landskapsplanearkitekt, betjänar också på svenska
Venäläinen, Eero, Utvecklingschef, betjänar också på svenska
Vikman-Kanerva, Merja, Direktör, regionplanering
Vuorsalo, Annina, Miljösakkunnig
Vähä-Sipilä, Suvi, Sakkunnig, EU-ärenden, vikarie för Johanna Juselius


W

Waris, Seija, Personalplanerare, betjänar också på svenska


Ö

Öhman, Tiina, Assistent