De anställda

Ungefär 90 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 20 % visstidsanställd projektpersonal.

Kaikki | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

Aaltio, Tuuli, Kommunikationsplanerare
Aalto, Milla, Kommunikationsplanerare
Aalto, Silja, Miljöexpert, arbetsledig, vikarieras av Liisa Maanavilja
Aliyeva, Kamilla, Projektplanerare, betjänar också på svenska
Aronkytö, Timo, Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
Autioniemi, Paula, Förvaltnings- och ekonomidirektör


C

Chang, Christine, Projektchef, sakkunnig i EU-ärenden


D

Dromberg, Leena, Inspektör


E

Elo, Aila, Landskapsplanearkitekt
Elo, Seija, Kommunikationschef, arbetsledig till 21.6.2018
Engström, Annukka, Miljösakkunnig, vikarie för Tanja Lamminmäki
Eskelinen, Juha, Direktör, regionutveckling, betjänar också på svenska


G

Güner, Riitta, Inspektör


H

Haanpää, Simo, Miljösakkunnig
Haili, Tarja, Sakkunnig, kultur, betjänar också på svenska
Halla-aho, Heli, Sakkunnig
Hallanoro, Henri, Inspektör
Harjula, Saara, EU-samarbetschef, Helsinki EU Office
Hatanpää, Olli Pekka, Planeringschef
Heiniemi-Pulkkinen, Kristiina, Innovationssakkunnig
Heinonen, Anu, Sakkunnig, strukturfonder
Herala, Johannes, Sakkunnig
Huotari, Tiina, Programdirektör
Hynninen, Jukka, Chef för dataadministration
Hyttinen, Liisa, Sakkunnig
Hänninen, Marja-Leena, Bokförare


J

Julin, Pirkko, Planeringsassistent
Juselius, Johanna, Sakkunnig, EU-ärenden
Jutila, Henri, Sakkunnig, geografisk information


K

Kallasvaara, Heikki, Sakkunnig i EU-ärenden
Kallio, Joanna, Inspektör
Kallio, Riikka, Sakkunnig, trafik, vikarie för Maija Stenvall
Kanerva, Inka, Kommunikationsdirektör, arbetsledig
Karhu, Ulla-Mari, Planeringschef
Karlsson, Patricia, Translator, betjänar också på svenska
Keinänen, Olli, Ledande sakkunnig
Kemppainen, Emma-Leena, Information Officer, Central Baltic Contact Point, arbetsledig, vikarieras av Jaakko Ranta
Koistinen, Tarja, Sakkunnig, turism, betjänar också på svenska
Kokkonen, Jaana, EU-sakkunnig, Helsinki EU Office
Koljonen, Hanne, Ledningens assistent
Kouhia, Pasi, Trafikplanerare
Kuukasjärvi, Lauri, Näringschef
Kytö, Inka, Landskapsplanearkitekt


L

Laaksonen, Hanna, Sakkunnig, strukturfonder
Lainevuo, Ari, Forskningschef
Laitinen, Mika, Sakkunnig, geografisk information
Lamminmäki, Tanja, Sakkunnig, miljö, arbetsledig, vikarieras av Annukka Engström
Lampi, Anu, Assistent
Latvanen, Paula, Projektassistent
Levonen, Anni, Grafisk planerare
Liikkanen, Markus, Sakkunnig
Lindberg, Walter, Planerare, geografisk information, betjänar också på svenska
Lomperi, Elina, Projektplanerare


M

Maanavilja, Liisa, Miljösakkunnig
Manninen, Mariikka, Sakkunnig
Mansikka, Ilona, Planläggningschef
Merikanto, Maija, Sakkunnig, arbetsledig
Myllymäki, Ilkka, EU-sakkunnig, Helsinki EU Office


N

Neiro, Susan, Translator, betjänar också på svenska
Nurmi, Juha, Utvecklingskoordinator
Nyholm, Per-Stefan, Utvecklingschef, betjänar också på svenska


P

Paajanen, Malla, Ledande sakkunnig, betjänar också på svenska


R

Ranta, Jaakko, Information Officer, Central Baltic Contact Point, betjänar också på svenska
Rautio, Kaarina, Planeringschef
Rekola, Lasse, Sakkunnig, miljö
Räihälä, Nina, Inspektör


S

Saarinen, Sakari, Projektchef
Salmi, Petra, Sekreterare för ärendehanteringen, betjänar också på svenska
Savolainen, Ossi, Landskapsdirektör, betjänar också på svenska
Setälä, Liisa, Sakkunnig
Silvennoinen, Suvi, Sakkunnig
Sovala, Markus, Förändringsledare, landskapsreformen
Stenvall, Maija, Sakkunnig, trafik, arbetsledig
Suikkanen, Virva, Personalchef
Suominen, Jouni, Planerare
Suominen, Petri, Trafikplaneringschef
Suursalmi, Tero, Jurist


T

Taipale, Krista, Byråchef, Helsinki EU Office. Betjänar också på svenska
Tamminen, Janne, Sakkunnig, betjänar också på svenska
Taronen, Antti, Sakkunnig, strukturfonder
Toivola, Markus, Inspektör, betjänar också på svenska
Tuhkanen, Päivi, Ekonomi- och personalassistent
Tuomi, Rosa, Sakkunnig, arbetsledig, kontakta Heikki Kallasvaara


V

Vauhkonen, Heli, Landskapsplanearkitekt, betjänar också på svenska
Venäläinen, Eero, Utvecklingschef, betjänar också på svenska
Vikman-Kanerva, Merja, Direktör, regionplanering
Vuorsalo, Annina, Miljösakkunnig, arbetsledig, vikarieras av Simo Haanpää
Vähä-Sipilä, Suvi, Sakkunnig, EU-ärenden


W

Waris, Seija, Personalplanerare, betjänar också på svenska


Y

Ylimaunu, Konsta, EU Advisor, Helsinki EU Office