De anställda

Ungefär 90 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 20 % visstidsanställd projektpersonal.

Namn:Kanerva, Inka
Yrkesbeteckning:Kommunikationsdirektör
Mobil:+358 40 541 8308
Email adress:inka.kanerva@uudenmaanliitto.fi
Uppgifter:Förbundets strategiarbete och -uppföljning, ansvarar för förbundets och Nyland 2019-projektets kommunikation, landskapsparlamentet, kommundirektörsmötet

Till personalförteckningen