De anställda

Ungefär 90 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 20 % visstidsanställd projektpersonal.

Namn:Huotari, Tiina
Yrkesbeteckning:Programdirektör, arbetsledig, vikarieras av Hanna Laaksonen
Organisation:Södra Finlands strukturfonder
Mobil:+358 400 418 029
Email adress:tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi
Uppgifter:Leder strukturfondernas förvaltningsenhet, strukturfinansieringsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb, programmet 6Aika

Till personalförteckningen