Nylands förbunds EU-tjänst

Nylands förbunds EU-tjänst erbjuder hjälp och råd samt finansiering för dem som förbereder EU-projekt.

Eero Venäläinen, utvecklingschef

Ledare
040 525 1944
eero.venalainen@uudenmaanliitto.fi

Christine Chang, sakkunnig i EU-ärenden
Interreg-programmen
044 353 3014
christine.chang@uudenmaanliitto.fi

Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, innovationssakkunnig
Innovativa ärenden, Smart specialisering
0400 416 714
kristiina.heiniemi-pulkkinen@uudenmaanliitto.fi

Johanna Juselius, sakkunnig, EU-ärenden
RIS3-strategi, kommunikation som berör EU-tjänsten samt internationella projekt
050 372 7062
johanna.juselius@uudenmaanliitto.fi

Heikki Kallasvaara
, sakkunnig, EU-ärenden
Horisont 2020-programmet
040 1616 794
heikki.kallasvaara@uudenmaanliitto.fi
 

Jaakko Ranta,
Information Officer

Central Baltic Contact Point Finland
040 5750 962
jaakko.ranta@uudenmaanliitto.fi

Suvi Vähä-Sipilä, sakkunnig, EU-ärenden
FinEst Linki projekt
040 180 1017
suvi.vaha-sipila@uudenmaanliitto.fi

Kamilla Aliyeva, projektplanerare
Projekten BRIDGES, iEER och Plan4Blue
040 676 5157
kamilla.aliyeva@uudenmaanliitto.fi

Elina Lomperi,
projektplanerare
Projekten BRIDGES och PASSAGE
040 553 8448
elina.lomperi@uudenmaanliitto.fi