Förbundets fakturering

Vi önskar att ni i första hand skickar fakturor elektroniskt.

Som referens anges fakturabeställarens namn.

Information om elektronisk fakturering:
Elektronisk faktureringsadress: FI5257230210028325
Operatör: OP-gruppen
Förmedlarens kod: OKOYFIHH
Nylands förbunds FO-nummer: 0201296-1


Pappersfakturor skickas till adressen:

Nylands förbund, fakturering
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors