Förbundets kommunikation

Inka Kanerva, kommunikationsdirektör
Samordning av kommunikation
040 541 8308
inka.kanerva@uudenmaanliitto.fi

Seija Elo, kommunikationschef
Mediekommunikation, kommunikation till ägarkommuner och intressegrupper, webbplatsens huvudredaktör
040 533 5354
seija.elo@uudenmaanliitto.fi

Milla Aalto, kommunikationsplanerare

Webbkommunikation, sociala medier, Nylandsveckans marknadsföring
040 822 7945
milla.aalto@uudenmaanliitto.fi

Laura Saukkonen, kommunikationsplanerare
Finland 100 -kommunikationsenheten i Nyland, Nylandsprogrammets kommunikation, Nyland-databanken på webben, sociala medier
040 620 2565
laura.saukkonen@uudenmaanliitto.fi

Kosti Keistinen, kommunikationsplanerare
Kommunikation i anslutning till vård- och landskapsreformens förberedelser
040 635 8249
kosti.keistinen@uudenmaanliitto.fi

Anni Levonen, grafisk planerare
Visuell planering, förbundets layout, webbplatsens funktion
044 328 1553
anni.levonen@uudenmaanliitto.fi

Seija Waris, personalplanerare
Intern kommunikation, beredning av personalärenden
040 765 7702
seija.waris@uudenmaanliitto.fi